Skip to main content

Your cart (0 item)

Your cart is empty.

BACK TO TOP

Solution Responsibility

Ha noi
| Due Date: Jul 29, 2022
Apply now
Sign in to view salary
Hi-Tech & IT

Mô tả công việc:

  • Tiếp xúc, tìm hiểu và làm rõ nhu cầu/yêu cầu từ khách hàng. Xây dựng và giới thiệu giải pháp sản phẩm cho khách hàng
  • Tìm kiếm, đánh giá, lựa chọn giải pháp đáp ứng yêu cầu của kinh doanh và khách hàng.Thực hiện việc trình bày và phối hợp với đơn vị liên quan để thực hiện trình diễn (demo) sản phẩm/giải pháp cho khách hàng;
  • Chủ trì thực hiện việc xây dựng giải pháp và tài liệu giải pháp kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật phục vụ trình duyệt dự án sản phẩm dịch vụ vào các nhà mạng
  • Quản lý yêu cầu về sản phẩm. Quản lý danh mục giải pháp, sản phẩm phục vụ kinh doanh;
  • Chuyển giao, cung cấp thông tin dự án, tài liệu cho các bộ phận liên quan để triển khai thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu công việc:

  • Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành: CNTT, Điện tử – Viễn thông;
  • Thành thạo tiếng Trung
  • Kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương;

For more information, please contact

Ms. Nguyen Thi Duyen (84) 24 3936 7618 - Ext: 127
Sign in to view salary
Hi-Tech & IT

About Our Client

Similar Jobs