Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Nguồn Thông Tin Độc Quyền Hỗ Trợ Quản Trị Nhân Sự

Hãy trở thành người đi đầu trong việc cập nhật thông tin chuyên môn về lực lượng lao động và hơn thế nữa cùng chương trình Hội Viên Talentnet.
Talentnet Membership Program

Chương Trình Hội Viên Talentnet

Trở thành Hội viên Talentnet - đối tác chiến lược với thư viện thông tin chuyên môn quốc tế - am hiểu thị trường địa phương, để có quyền truy cập vào các công cụ và tài nguyên quan trọng nhằm hỗ trợ công việc hàng ngày. Chúng tôi lấy trải nghiệm và hiệu quả công việc của bạn làm động lực, từ đó góp phần tạo ra môi trường làm việc hiệu quả cho một thế giới tốt đẹp hơn.

Chọn ngay chương trình dành riêng cho bạn

Thành viên
MIỄN PHÍ
Quyền lợi
  • Giới hạn truy cập vào các nội dung, báo cáo, toolkit và thư viện video
  • Đặt câu hỏi cho các chuyên gia
Hội viên
2.760.000 VND/năm
Quyền lợi
  • Tất cả các nội dung không giới hạn
  • Kết nối với các chuyên gia
  • Giá vé ưu đãi độc quyền cho các sự kiện
  • Kết nối đến các HR Charm/Club