Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Đăng ký để truy cập những nội dung độc quyền trong lĩnh vực quản trị con người

 • Cập nhật mới nhất những phân tích chuyên sâu về Chiến lược Con người
 • Kết nối với hơn 50 chuyên gia trong lĩnh vực Quản lý Nhân sự
 • Nhận ưu đãi từ dịch vụ và sự kiện của Talentnet
Hội viên
2.760.000 VND/năm
Quyền lợi hội viên

Tất cả các nội dung không giới hạn
 

Quyền truy cập vào các nội dung

 • Truy cập nội dung
 • Toolkit
 • Template
 • Video

Kết nối với các chuyên gia

 • Góc đặt câu hỏi cho chuyên gia
 • Workshop/livestream của chuyên gia

Giá vé ưu đãi độc quyền cho các sự kiện

 • Ưu đãi 10% cho tất cả các sự kiện
 • Ưu đãi trên tất cả các sự kiện trong năm

Tiết kiệm cho nhóm tổ chức

 • Ưu đãi 10% cho nhóm hội viên