Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Tìm câu hỏi

Khảo sát này hỗ trợ cho việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự như thế nào?

Khảo sát này hỗ trợ cho việc cơ cấu lại bộ máy nhân sự như thế nào?

Nhung Duy - May 24, 2021
Chuyên gia Nguyen Thi Quynh Phuong trả lời

Thông qua báo cáo khảo sát lương, khách hàng sẽ có được bức tranh chung về chính sách trả lương của công ty với thị trường.
Từ đó khách hàng có thể định vị chiến lược trả lương của công ty với thị trường lựa chọn và đưa ra những chính sách phù hợp liên quan đến hệ thống đãi ngộ, thu hút và giữ chân nhân tài, … nhằm đảm bảo cạnh tranh với thị trường và công bằng nội bộ.

Tháng 5 24, 2021
Bạn đã sẵn sàng cho những thay đổi chiến lược trong các hoạt động nhân sự của mình?
Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận thông tin chi tiết
Khu vực
Chọn khu vực bạn đang muốn tìm dịch vụ của chúng tôi
CAPTCHA
Câu hỏi này dùng để kiểm tra xem bạn là người hay là chương trình tự động.