Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Khóa Học Xây Dựng Ma Trận Chức Năng Và Mô Tả Công Việc
Training Workshop
Khóa học tập trung đào tạo cách xây dựng ma trận chức năng và mô tả công việc rõ ràng, giúp các doanh nghiệp chuẩn hóa được sơ đồ tổ chức và phân bổ nguồn lực hợp lý trong nội bộ.
Ưu đãi đặc biệt dành riêng cho hội viên

Thông tin sản phẩm

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp học viên xây dựng được một ma trận chức năng và mô tả công việc rõ ràng cho từng phòng ban, vị trí và cấp bậc. Với 1 hệ thống ma trận chức năng và mô tả công việc hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa được hiệu suất làm việc và phát huy tối đa nguồn lực trong tổ chức.

HỌC VIÊN SẼ NHẬN ĐƯỢC GÌ TỪ KHÓA HỌC?

•    Biết được mục đích và lợi ích của bảng Ma Trận chức năng và mô tả công việc
•    Tìm hiểu phương pháp luận và kỹ thuật xây dựng ma trận chức năng cho các phòng ban và mô tả công việc cho các vị trí.
•    Các nguyên tắc và bài tập thực hành cách xác định các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của từng bộ phận và cách phân bổ trách nhiệm cho từng vị trí.
•    Các nguyên tắc và bài tập thực hành kỹ năng cập nhật mô tả công việc dựa trên ma trận chức năng mới của bộ phận.

CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

1. Lợi ích của Ma trận chức năng và Mô tả công việc
2. Các bước phát triển Ma trận chức năng (FM)
     2.1. Các hạng mục chính của FM
     2.2 Cách phát triển một FM
3. Các bước thiết kế Bản mô tả công việc (JD)
     3.1. Các hạng mục chính của một JD
     3.2. Cách thiết kế một JD
4. Thực hành

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:
Cấp quản lý, chuyên viên phụ trách công tác Nhân sự phát triển tổ chức (OD) và Chế độ đãi ngộ (C&B) hoặc những ai muốn tìm kiếm thêm kiến thức ở lĩnh vực này.

GIẢNG VIÊN: Cô Hoa Nguyễn

LIÊN HỆ: Lưu Tú Dinh
Email: luu.tu.dinh@talentnet.vn