Skip to main content
LÊN ĐẦU TRANG

Mettl - Giải pháp đánh giá

Talentnet và Mettl cung cấp các giải pháp đánh giá trực tuyến tốt nhất giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác trong suốt vòng đời của nhân viên.
banner image
Giới thiệu Mettl

Các công cụ đánh giá online từ Mettl cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ra quyết định trong suốt vòng đời của nhân viên:

  • Tìm kiếm và kết nối ứng viên tiềm năng: bài kiểm tra và hackathon online.
  • Tuyển dụng sinh viên mới ra trường và những ứng viên có kinh nghiệm thông qua những bài trắc nghiệm tính cách và kiểm tra năng lực (Kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo).
  • Đào tạo và phát triển: Giải pháp đánh giá sự tiến bộ của các kỹ năng giữa trước và sau các khóa đào tạo.
  • Cơ cấu tổ chức: Đánh giá kỹ năng lãnh đạo, hoạch định đội ngũ kế thừa, phát triên nhân tài, phản hồi 360 độ.
Liên hệ với chúng tôi
Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm ra các giải pháp nhân sự tiếp theo.

Báo Chí
Tín nhiệm
bởi hơn
1000
doanh nghiệp

trên tất cả
các lĩnh vực.

Talentnet, đặc biệt là đội ngũ tư vấn tuyển dụng luôn khiến tôi tin tưởng và hài lòng với hiệu quả công việc và dịch vụ chất lượng cao của họ.

Ms. Trương Hồng Thúy
Trưởng phòng Tuyển dụng và Đối tác Nhân sự, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam,

Tính chuyên nghiệp cao, hiểu biết thị trường, cống hiến và định hướng cho khách hàng của Talentnet là điều rất ít gặp ở các công ty tư vấn nhân sự khác.

Ms. Alexis Phạm
Giám đốc Nhân sự, British American Tobacco Việt Nam,

Cả chuyên gia tư vấn và bộ phận kỹ thuật đều có kiến thức tốt, tính kết nối cao, luôn sẵn sàng và linh hoạt. Đội ngũ chuyên viện Talentnet có thể đáp ứng cả những yêu cầu đầy khó khăn và thử thách của chúng tôi.

Mr. Ian Hastings
IT Director, Johnson & Johnson,

Sẵn sàng tham gia với chúng tôi ngay từ những bước đầu và xuyên suốt dự án, sự kỹ lưỡng và chuyên nghiệp thể hiện qua các thành viên có thẩm quyền - quản lý kỹ thuật, bộ phận chuyên môn và quản lý dự án. Đặc biệt là khả năng nâng cao giá trị trong toàn bộ chuỗi quy trình kinh doanh của Talentnet.

Mr. Ian Hastings
Giám đốc Công nghệ thông tin, Johnson & Johnson,

Giải quyết các vấn đề của khách hàng ngay lập tức, dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời, đảm bảo cam kết dịch vụ rất tốt với khách hàng.

Mr. Huỳnh Nhân Hiếu
Trưởng phòng Nhân sự, phụ trách Tuyển dụng, Công ty GSK,