10 Phương Án Hỗ Trợ Lực Lượng Lao Động

10 Phương Án Hỗ Trợ Lực Lượng Lao Động

09/07/2021

Các nhà tuyển dụng đang chú tâm rất nhiều đến những ảnh hưởng mà đại dịch Covid đã đem lại cho nhân viên và doanh nghiệp của họ trong thời gian vừa qua. Việc này bao gồm các chính sách cũng như các bảng đánh giá định kỳ để luôn đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên cùng các hoạt động kinh doanh của họ. 
Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giữ cho lực lượng lao động của mình được an toàn, gắn kết, và làm việc hiệu quả? Chúng ta có thể học hỏi được những gì từ hiện trạng này để có thể làm tăng tính kiên cường cho doanh nghiệp trong tương lai?

10 Phương Án Hỗ Trợ Lực Lượng Lao Động
Cách thức giao tiếp với nhân viên
Cách thức giao tiếp với nhân viên
Support mechanisms for employees and their families
Những cơ chế hỗ trợ cho nhân viên và gia đình họ
Group medical and risk protection benefits
Chế độ bảo hiểm định kỳ và những quyền lợi
Onsite/near-site health clinic protocols
Quy cách tổ chức của các trung tâm khám chữa bệnh tại văn phòng (hoặc địa điểm gần nhất)
Business travel management, including employees traveling from areas most affected by the virus
Quản lý lịch trình công tác (Trong đó bao gồm các nhân viên đến hoặc trở về từ vùng dịch)
Operation closures
Cân nhắc việc tạm hoãn một số hoạt động kinh doanh
Employee experience
Chú trọng những trải nghiệm từ phía nhân viên
Remote, flexible and adaptive working practices
Các phương thức làm việc từ xa, sự linh hoạt và thích ứng
Impact upon pensions and retirement savings
Những tác động lên hệ thống lương hưu và mức tiết kiệm hưu trí
Pandemic preparedness plans
Những kế hoạch cần chuẩn bị cho đại dịch

Các nhà tuyển dụng đang chú tâm rất nhiều đến những ảnh hưởng mà đại dịch Covid đã đem lại cho nhân viên và doanh nghiệp của họ trong thời gian vừa qua.Việc này bao gồm các chính sách cũng như các bảng đánh giá định kỳ để luôn đảm bảo được sức khỏe và sự an toàn cho nhân viên cùng các hoạt động kinh doanh của họ. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể giữ cho lực lượng lao động của mình được an toàn, gắn kết, và làm việc hiệu quả? Chúng ta có thể học hỏi được những gì từ hiện trạng này để có thể làm tăng tính kiên cường cho doanh nghiệp trong tương lai?

Trong hướng dẫn từ Mercer, chúng ta sẽ nói đến sự ảnh hưởng của đại dịch Covid và đưa ra lời khuyên cho các lĩnh vực sau:

●    Cách thức giao tiếp với nhân viên
●    Những cơ chế hỗ trợ cho nhân viên và gia đình
●    Chế độ bảo hiểm định kỳ và những quyền lợi
●    Quy cách tổ chức của các trung tâm khám chữa bệnh tại văn phòng (hoặc địa điểm gần nhất)
●    Quản lý lịch trình công tác (Trong đó bao gồm các nhân viên đến hoặc trở về từ vùng dịch)
●    Đóng cửa hoạt động kinh doanh
●    Những trải nghiệm từ phía nhân viên
●    Các phương thức làm việc từ xa, sự linh hoạt và thích ứng
●    Những tác động lên hệ thống lương hưu và mức tiết kiệm hưu trí
●    Những kế hoạch cần chuẩn bị cho đại dịch

Nguồn: Mercer

Liên hệ

THE MAKEOVER 2023

Không dừng lại ở một hội thảo thường thấy!

Cùng nhìn lại hành trình đổi mới tại The Makeover qua những khoảnh khắc đáng nhớ cùng hơn 1000 khách tham dự vừa qua.

Xem thêm
Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng