Cập Nhật Luật Lao Động (tháng 3 Năm 2017)

Cập Nhật Luật Lao Động (tháng 3 Năm 2017)

30/03/2017

Thông tư 40 hướng dẫn thực hiện về một số điều của nghị định 11/2016 / ND-CP về người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Cập Nhật Luật Lao Động (tháng 3 Năm 2017)

Thông tư 40 hướng dẫn thực hiện về một số điều của nghị định 11/2016 / ND-CP về người lao động nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư 35 quy định miễn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được chuyển giao nội bộ bởi các doanh nghiệp hoạt động trong mười một ngành dịch vụ Việt Nam cam kết với WT

I. THÔNG TIN 40 CUNG CẤP HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA THÁNG 11/2016 / ND-CP VỀ NHÂN VIÊN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NA

Để chi tiết và giải quyết các vấn đề thường gặp về việc xin giấy phép lao động cho nhân viên nước ngoài, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 40/2016 / TT-BLĐTB & XH ngày 25 tháng 10 năm 2016 (Thông tư 40 ). Theo đó, Thông tư 40 quy định một số vấn đề chính như sau:

 1. Thông tư 40 đặc biệt yêu cầu thời hạn cho người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) nộp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội một báo cáo giải thích về nhu cầu sử dụng nhân viên nước ngoài ít nhất 30 ngày trước ngày bắt đầu công việc. Trong trường hợp thay đổi nhu cầu sử dụng nhân viên nước ngoài, người sử dụng lao động phải nộp báo cáo giải thích về những thay đổi ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến bắt đầu công việc.
 2. Thông tư 40 đặc biệt yêu cầu bằng chứng của nhân viên nước ngoài được chứng nhận là chuyên gia bởi một trong các tài liệu sau:
  • Chứng chỉ chuyên gia do doanh nghiệp, tổ chức, công ty nước ngoài cấp, bao gồm: tên của tổ chức phát hành chứng chỉ; thông tin chuyên gia bao gồm tên, ngày sinh, quốc tịch và bằng cấp chính với vị trí dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam; hoặc là
  • Bằng đại học hoặc tương đương và có tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc trong một chuyên ngành phù hợp với vị trí dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.
 3. Thông tư 40 đặc biệt yêu cầu bằng chứng của nhân viên nước ngoài được chứng nhận là kỹ thuật viên bằng các tài liệu sau:
  • Giấy chứng nhận hoặc tài liệu do doanh nghiệp, tổ chức hoặc công ty nước ngoài cấp xác nhận rằng nhân viên nước ngoài đó đã được đào tạo ít nhất 01 năm trong lĩnh vực kỹ thuật hoặc chuyên ngành của anh ta / cô ta có liên quan đến công việc mà anh ta dự kiến sẽ làm việc ở Việt Nam;.
  • Tài liệu xác nhận rằng nhân viên nước ngoài có tối thiểu ba năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chính có liên quan đến vị trí mà anh ta dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.
 4. Một điểm quan trọng của Thông tư 40 là về các trường hợp người sử dụng lao động phân công, bổ nhiệm nhân viên nước ngoài làm việc ở các tỉnh, thành phố khác ngoài nơi anh ta đang làm việc, cụ thể như sau:
  • Trong trường hợp một nhân viên nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động hợp lệ và được chỉ định và bổ nhiệm để đảm nhận vị trí tương tự ở một tỉnh khác ngoài nơi anh ta hiện đang làm việc ít nhất 10 ngày liên tục, anh ta sẽ miễn giấy phép xin giấy phép lao động mới. Tuy nhiên, người sử dụng lao động nước ngoài đó sẽ gửi một thông báo bằng văn bản kèm theo một bản sao có chứng thực giấy phép lao động hiện có cho Sở Lao động, Thương binh và Xã hội của tỉnh nơi đặt trụ sở làm việc mới của nhân viên nước ngoài, ghi rõ tên doanh nghiệp , địa chỉ của nơi làm việc mới, vị trí, chức danh và thời gian làm việc.
 5. Ngoài ra, Thông tư 40 cũng đính kèm các Mẫu cập nhật liên quan đến: Báo cáo giải thích về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài; Thư giải thích về những thay đổi trong nhu cầu sử dụng nhân viên nước ngoài; Đơn xin cấp hoặc cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; Đơn xin xác nhận miễn giấy phép lao động; Nhật ký danh sách nhân viên nước ngoài; Báo cáo về tình trạng sử dụng nhân viên nước ngoài trên cơ sở hàng quý, sáu tháng và hàng năm; Báo cáo toàn diện về nhân viên nước ngoài.

Thông tư 40 có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12 năm 2016 và thay thế Thông tư số 30/2014 // TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 1 năm 2014 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, hướng dẫn về số lượng điều khoản của Nghị định 102 / 2013 / ND-CP ngày 5 tháng 9 năm 2013 do Chính phủ ban hành quy định cụ thể về việc thực hiện một số điều của Bộ luật Lao động đối với người lao động nước ngoài tại Việt Nam.

https://www.talentnet.vn/doad/Circula-40-2016.pdf

II. THÔNG TIN 35 THÔNG BÁO KHAI THÁC GIẤY PHÉP GIẤY PHÉP LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NGOẠI TỆ CHUYỂN ĐỔI BỞI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG CÁC NGÀNH DỊCH VỤ ELEVEN CAM KẾT VIỆT NAM

Để cung cấp hướng dẫn cụ thể và chi tiết về các trường hợp miễn giấy phép lao động áp dụng cho nhân viên nước ngoài do một doanh nghiệp nước ngoài chuyển sang làm việc tại Việt Nam trong 11 lĩnh vực dịch vụ trong các cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới của Việt Nam. quy định tại Nghị định số 11/2016 / ND-CP ngày 3 tháng 2 năm 2016 (Nghị định 11 số 11), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 35/2016 / TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 Thông tư 35 số). Theo Thông tư 35, trong trường hợp doanh nghiệp nước ngoài có mặt tại Việt Nam trong 11 lĩnh vực dịch vụ (bao gồm Thương mại, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Phân phối, Giáo dục, Môi trường, Tài chính, Y tế, Du lịch, Văn hóa & Giải trí, Giao thông vận tải ) và nhân viên nước ngoài đã làm việc cho các doanh nghiệp nước ngoài có thời hạn ít nhất 12 tháng, được chuyển nội bộ sang sự hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, được miễn giấy phép lao động.

Theo Điều 2 của Thông tư 35, sự hiện diện thương mại của một doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

 1. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 2. Văn phòng đại diện, chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 3. Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Ngoài ra, Khách hàng cần lưu ý rằng theo Thông tư 35, có một hướng dẫn khác nhau về bản chất của 11 lĩnh vực dịch vụ tương ứng được áp dụng cho các vị trí của quản trị viên, giám đốc quản lý, chuyên gia hoặc kỹ thuật viên. Theo đó, Phụ lục I của Thông tư 35 được phân loại là quản trị viên, giám đốc điều hành, chuyên gia và Phụ lục II dành cho kỹ thuật viên. Các vấn đề khác liên quan đến bằng chứng xác nhận miễn giấy phép lao động cho nhân viên nước ngoài đối với các trường hợp trên và bằng chứng xác nhận chuyển giao nội bộ của nhân viên nước ngoài, vui lòng tham khảo Thông tư 35. Thông tư 35 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017.

https://www.talentnet.vn/doad/Circula-35-2016.pdf

 

Đây không phải là một tài liệu pháp lý chính thức.

Tất cả thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo và hướng dẫn chung.

Vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn Talentnet để áp dụng cho các trường hợp cụ thể:

Dịch vụ gia công tiền lương và nhân sự

Thành phố Hồ Chí Min

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Hường

Đỗ Thị Thu Hương

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!