Quy Chế Lương Thưởng và Tầm Quan Trọng Của Quy Chế Lương Thưởng Với Doanh Nghiệp

Quy Chế Lương Thưởng và Tầm Quan Trọng Của Quy Chế Lương Thưởng Với Doanh Nghiệp

18/10/2021

Quy chế và hình thức trả lương là một trong các yếu tố mang tính quyết định trong việc tuyển dụng, giữ chân nhân tài và duy trì hoạt động của doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng của việc xây dựng quy chế trả lương và phụ cấp hiệu quả giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chiến lược thành công.

Quy Chế Lương Thưởng và Tầm Quan Trọng Của Quy Chế Lương Thưởng Với Doanh Nghiệp
Quy chế trả lương thưởng phản ánh văn hóa và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Quy chế trả lương thưởng phản ánh văn hóa và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Xây dựng quy chế trả lương cần quan tâm những gì?

Quy chế lương thưởng là văn bản do doanh nghiệp quy định và ban hành, đề cập đến việc trả lương và các khoản phải trả khác cho người lao động như tiền thưởng, phụ cấp và các khoản phúc lợi. Văn bản này giúp xác định quy chế trả lương cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cụ thể là cách tính tiền lương, các hinh thức trả lương và thời hạn trả lương.

Khi thực hiện xây dựng quy chế trả lương, doanh nghiệp cần chú ý đến các yếu tố sau:

  • Luôn cập nhật các quy định, nghị mới nhất của pháp luật về luật lao động và chế độ lương thưởng cho người lao động để đảm bảo mức lương trung bình và lương tối thiểu đúng yêu cầu. 
  • Dựa trên tính chất và hiệu quả công việc để thực hiện tính lương một cách phù hợp. Ngoài ra, các yếu tố về chuyên môn và số lượng nhân viên trong một bộ phần cũng cần được xem xét trước khi đưa ra bảng lương chi tiết.
  • Xây dựng một cơ chế lương minh bạch, rõ ràng dựa trên các đặc điểm nội tại của doanh nghiệp và ý kiến của nhân viên trong công ty. Điều này giúp các tính lương phù hợp với doanh nghiệp và rõ ràng, dễ hiểu với nhân viên, giúp duy trì và nâng cao tinh thần cũng như động lực làm việc của nhân viên.
  • Trả lương vào ngày nào trong tháng cũng cần được quy định chi tiết và đảm bảo thực hiện đúng hạn khi xây dựng quy chế lương thưởng. Chính sách lương thưởng và phúc lợi cũng cần được quy định rõ bởi đây là một trong những điểm nhân viên quan tâm nhất.

Tầm quan trọng của việc xây dựng quy chế lương thưởng

Quy chế lương thưởng là nền móng, giúp doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật, từ đó có thể hoạt động lâu dài và hợp pháp. Quy chế trả lương thưởng phản ánh văn hóa và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, góp phần tạo nên tên tuổi và uy tín cho doanh nghiệp. Thông qua quy chế lương thưởng phù hợp và hấp dẫn, đội ngũ nhân sự sẽ có động lực phát triển năng lực bản thân, gia tăng sự gắn bó và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

Chế độ lương thưởng là các quyền lợi về lao động theo quy định Pháp luật dành cho người lao động. Một nguyên tắc trả lương phù hợp không chỉ thu hút, giữ chân nhân tài mà còn là động lực làm việc, là yếu tố quyết định giúp nhân viên gắn kết với công ty, phát triển khả năng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, từ đó xây dựng mục tiêu phát triển bản thân phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty.

Với vai trò và tầm quan trọng của mình, chính sách trả lương cần được đánh giá và sửa đổi thường xuyên để đáp ứng nhu cầu và bối cảnh kinh doanh mới. Bên cạnh việc xây dựng một quy chế lương thưởng phù hợp, các doanh nghiệp có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ tính lương thuê ngoài từ các đối tác tính lương uy tín như Talentnet để lương thưởng không trở thành gánh nặng mà là đòn bẩy, giúp doanh nghiệp thực hiện mục tiêu chiến lược thành công.

Talentnet Corporation

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!