Ý Nghĩa Của Hệ Thống Bảng Lương Là Gì?

Ý Nghĩa Của Hệ Thống Bảng Lương Là Gì?

12/01/2016

Nếu doanh nghiệp của bạn có một hoặc nhiều nhân viên, bạn nên có một hệ thống bảng lương. Quy trình trả lương tự động giúp bạn tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và thuế và đơn giản hóa quy trình thanh toán cho nhân viên của bạn.

Ý Nghĩa Của Hệ Thống Bảng Lương Là Gì?

Nếu doanh nghiệp của bạn có một hoặc nhiều nhân viên, bạn nên có một hệ thống bảng lương. Quy trình trả lương tự động giúp bạn tuân thủ các yêu cầu về pháp lý và thuế và đơn giản hóa quy trình thanh toán cho nhân viên của bạn. Nhiều nhà tuyển dụng thuê ngoài chức năng trả lương cho nhà cung cấp dịch vụ trả lương hoặc sử dụng phần mềm hệ thống bảng lương thay vì dựa vào các quy trình thủ công.

Thời gian và tiền lương

Một hệ thống bảng lương tính toán số tiền bạn nợ nhân viên của bạn dựa trên các yếu tố như thời gian họ làm việc, tiền lương hàng giờ hoặc tiền lương của họ và liệu họ có nghỉ phép hay thời gian nghỉ trong thời gian trả lương hay không. Hệ thống điều chỉnh tổng tiền lương bằng cách tính và trừ thuế và các khoản khấu trừ khác. Vào ngày trả lương, hệ thống cung cấp cho nhân viên của bạn séc giấy hoặc tiền gửi tiền lương và một bản tóm tắt thông tin bạn đã sử dụng để tính tổng lương và tiền lương ròng của họ.

Thuế và khấu trừ

Một hệ thống bảng lương cũng xử lý thông tin thuế và giúp bạn tuân thủ nghĩa vụ thuế của mình. Hệ thống điều chỉnh lương của nhân viên dựa trên tình trạng giữ lại mà họ đã cung cấp trong Mẫu đăng ký phụ thuộc của họ và tạo biên lai thuế cho nhân viên vào cuối năm. Một hệ thống xử lý bảng lương cũng có thể tính toán số tiền thuế biên chế bạn nợ và tự động hóa các khoản thanh toán của bạn cho cơ quan thuế. Nó xử lý các khoản khấu trừ tiền lương khác như trang trí tiền lương và các khoản khấu trừ tự nguyện.

Báo cáo

Báo cáo tiền lương có thể giúp doanh nghiệp quản lý một trong những chi phí cao nhất – lao động. Một hệ thống bảng lương tạo ra vô số báo cáo cho nhân viên làm việc theo giờ và lương. Nhiều hệ thống bao gồm các mẫu báo cáo để người quản lý có thể nhanh chóng và dễ dàng tìm ra chi phí tiền lương của họ trong bất kỳ khoảng thời gian nhất định nào và có thể kiểm tra các sự kiện quan trọng khác như số lượng nhân viên, số dư kỳ nghỉ và nhân viên có thu nhập cao nhất và thấp nhất.

Nguồn: smallbusiness.chron.com

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ tính lương của chúng tôi.

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!