Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Báo Cáo Toàn Cảnh Về Lương Thưởng Của Ngành Công Nghệ Cao

Là một phần của Báo cáo lương thưởng chi tiết và lớn nhất tại Việt Nam bởi Talentnet-Mercer, báo cáo chuyên sâu về ngành Công Nghệ Cao sẽ đề cập chi tiết các vị trí nhân sự quan trọng trong suốt chu kỳ sản phẩm phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn như:

 • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.
 • Lập trình viên / kỹ sư phần mềm.
 • Quản lý chất lượng
 • Vận hành phần mềm
Báo Cáo Toàn Cảnh Về Lương Thưởng Của Ngành Công Nghê Cao

 

Với ma trận dữ liệu linh hoạt, báo cáo đưa ra những phân tích chuyên sâu và thiết thực cho chiến lược lương thưởng, cũng như thu hút và giữ chân nhân tài 

 • Toàn cảnh về lĩnh vực công nghệ cao: Chính Sách và Thực Tiễn
 • Toàn diện và dễ sử dụng, dành riêng cho lĩnh vực Công nghệ cao (Hi-tech & Software)
 • Phân tích chi tiết cho 28 vị trí, bao gồm tất cả loại lương, trợ cấp, thưởng (theo P25/50/75):
  • Lương cơ bản năm (COMP 1)
  • Tổng thu nhập cố định năm (COMP 2)
  • Tổng thu nhập năm (COMP 3)

Ngoài ra, báo cáo đưa ra những thông lệ của ngành, bao gồm tỉ lệ tăng lương chung, tăng lương theo từng cấp bậc, tỉ lệ thưởng, tỉ lệ nghỉ việc,  cấu phần thu nhập theo từng cấp bậc, các loại phụ cấp tiêu biểu, v.v…

Để nhận mẫu Báo Cáo Lương Thưởng độc quyền từ Talentnet-Mercer, vui lòng truy cập vào đường link bên dưới: