Báo Cáo Toàn Cảnh Về Lương Thưởng Của Ngành Công Nghệ Cao

Báo Cáo Toàn Cảnh Về Lương Thưởng Của Ngành Công Nghệ Cao

01/12/2020

Là một phần của Báo cáo lương thưởng chi tiết và lớn nhất tại Việt Nam bởi Talentnet-Mercer, báo cáo chuyên sâu về ngành Công Nghệ Cao sẽ đề cập chi tiết các vị trí nhân sự quan trọng trong suốt chu kỳ sản phẩm phần mềm,..

Báo Cáo Toàn Cảnh Về Lương Thưởng Của Ngành Công Nghệ Cao

teaser

  Là một phần của Báo cáo lương thưởng chi tiết và lớn nhất tại Việt Nam bởi Talentnet-Mercer, báo cáo chuyên sâu về ngành Công Nghệ Cao sẽ đề cập chi tiết các vị trí nhân sự quan trọng trong suốt chu kỳ sản phẩm phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn như:

  • Chuyên viên phân tích nghiệp vụ.
  • Lập trình viên / kỹ sư phần mềm.
  • Quản lý chất lượng
  • Vận hành phần mềm

  Với ma trận dữ liệu linh hoạt, báo cáo đưa ra những phân tích chuyên sâu và thiết thực cho chiến lược lương thưởng, cũng như thu hút và giữ chân nhân tài 

  • Toàn cảnh về lĩnh vực công nghệ cao: Chính Sách và Thực Tiễn
  • Toàn diện và dễ sử dụng, dành riêng cho lĩnh vực Công nghệ cao (Hi-tech & Software)
  • Phân tích chi tiết cho 28 vị trí, bao gồm tất cả loại lương, trợ cấp, thưởng (theo P25/50/75):
   • Lương cơ bản năm (COMP 1)
   • Tổng thu nhập cố định năm (COMP 2)
   • Tổng thu nhập năm (COMP 3)

  Ngoài ra, báo cáo đưa ra những thông lệ của ngành, bao gồm tỉ lệ tăng lương chung, tăng lương theo từng cấp bậc, tỉ lệ thưởng, tỉ lệ nghỉ việc,  cấu phần thu nhập theo từng cấp bậc, các loại phụ cấp tiêu biểu, v.v…

  Để nhận mẫu Báo Cáo Lương Thưởng độc quyền từ Talentnet-Mercer, vui lòng truy cập vào đường link bên dưới:

  Liên hệ

  Liên hệ

  The Makeover 2024 chính thức trở lại!​

  Thiết kế dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp & nhân sự

  15 & 16.10.2024 | TP.HCM

  Nhận siêu ưu đãi 30% ngay

  Bản tin

  Đã thêm vào giỏ hàng
  CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
  Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
  Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!