Cập Nhật Thông Tin Về Luật Lao Động Việt Nam

Cập Nhật Thông Tin Về Luật Lao Động Việt Nam

19/06/2017

Được tổ chức bởi Talentnet Payroll & HR Outsource vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, hội thảo LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM: CUNG CẤP CHÍNH XÁC VÀ TRANH CHẤP THÔNG TIN đã thu hút hơn 160 chuyên gia nhân sự từ nhiều tổ chức kinh doanh tại Hà Nội, Việt Nam.

Cập Nhật Thông Tin Về Luật Lao Động Việt Nam

Được tổ chức bởi Talentnet Payroll & HR Outsource vào ngày 13 tháng 6 năm 2017, hội thảo LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM: CUNG CẤP CHÍNH XÁC VÀ TRANH CHẤP THÔNG TIN đã thu hút hơn 160 chuyên gia nhân sự từ nhiều tổ chức kinh doanh tại Hà Nội, Việt Nam.

Những vị khách tham gia không chỉ được cập nhật về các quy định lao động hiện hành mà còn có cơ hội đối thoại trực tiếp với diễn giả chính – (Ông) Phạm Công – Phó Giám đốc, Cục Kiểm tra giám đốc thẩm về Lao động, Gia đình và Vị thành niên.

Bên cạnh những khác biệt giữa lý thuyết và quan điểm của tòa án trong các tranh chấp lao động phổ biến, các điều khoản chính liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động, hội thảo cũng nhấn mạnh một số bối cảnh pháp lý đáng chú ý và nghiên cứu trường hợp cung cấp những hiểu biết thực tế và hữu ích.

Những vị khách tham gia không chỉ được cập nhật về các quy định lao động hiện hành mà còn có cơ hội đối thoại trực tiếp với diễn giả chính – (Ông) Phạm Công – Phó Giám đốc, Cục Kiểm tra giám đốc thẩm về Lao động, Gia đình và Vị thành niên.

Bên cạnh những khác biệt giữa lý thuyết và quan điểm của tòa án trong các tranh chấp lao động phổ biến, các điều khoản chính liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao động, hội thảo cũng nhấn mạnh một số bối cảnh pháp lý đáng chú ý và nghiên cứu trường hợp cung cấp những hiểu biết thực tế và hữu ích.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc cấp cao của Talentnet

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Giám đốc cấp cao của Talentnet Payroll & HR Outsource – phát biểu khai mạc

Ông Phạm Công - Phó Giám đốc, Cục Kiểm tra giám đốc thẩm cho Lao động, Gia đình và Tòa án Vị thành niên

Ông Phạm Công – Phó Giám đốc, Cục Kiểm tra giám đốc thẩm cho Lao động, Gia đình và Tòa án Vị thành niên – trình bày kỹ lưỡng

Ông Phạm Công Vịnh trả lời câu hỏi của khán giả trong phần thảo luận

Ông Phạm Công Vịnh trả lời câu hỏi của khán giả trong phần thảo luận

Những khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị 1

Những khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị 2

Những khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị 3

Những khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị

 

Những khoảnh khắc đáng chú ý tại hội nghị

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!