"Chánh niệm, Lập kế hoạch & Thi hành trong Tiếp thu Tài năng" - Cách tiếp cận tài năng mới cho kết quả tốt hơn

"Chánh niệm, Lập kế hoạch & Thi hành trong Tiếp thu Tài năng" - Cách tiếp cận tài năng mới cho kết quả tốt hơn

19/10/2017

Khi toàn bộ ngành nhân sự đang bước vào sự chuyển đổi mới, việc tiếp thu tài năng gặp phải áp lực cân nhắc đòi hỏi họ phải thay đổi cách tiếp cận tài năng để có kết quả tốt hơn.

"Chánh niệm, Lập kế hoạch & Thi hành trong Tiếp thu Tài năng" - Cách tiếp cận tài năng mới cho kết quả tốt hơn

Khi toàn bộ ngành nhân sự đang bước vào sự chuyển đổi mới, việc tiếp thu tài năng gặp phải áp lực cân nhắc đòi hỏi họ phải thay đổi cách tiếp cận tài năng để có kết quả tốt hơn. Trong buổi hội thảo về Chánh niệm, Lập kế hoạch và Thi hành Tài năng, các trò lừa đảo mới dành cho nhà tuyển dụng đã được giới thiệu và thảo luận bởi hơn 50 chuyên gia nhân sự tham gia từ cả MNC và các công ty địa phương. Dưới đây là một số thực phẩm cho rằng các nhà tuyển dụng trong thời đại mới có thể tính đến.

Hiểu được các rào cản tiềm năng và các kỹ năng tương lai cần thiết cho những tài năng mới

Theo xu hướng di động, cùng với nhu cầu sáng tạo và kỹ năng chuyên nghiệp mới tăng cao, mà tài năng, sẽ được đào tạo bởi nhiều hoạt động cũng như di chuyển trong các phòng ban khác nhau trước khi gia nhập lực lượng lao động xuất khẩu trong sân chơi toàn cầu. Bị ảnh hưởng bởi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, yêu cầu về tài năng bắt đầu thay đổi. Đặc biệt, báo cáo về các công việc trong tương lai, năm 2020 cũng chỉ ra rằng sự sáng tạo, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp, trí tuệ cảm xúc và tính linh hoạt nhận thức đang trên đường đạt được những yêu cầu hàng đầu về công việc trong tương lai. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu nhanh năm 2017 của Talentnet Corporation về hơn 100.000 điểm dữ liệu được thu thập từ Dịch vụ Tìm kiếm tuyển dụng nhân sự cấp cao, một số công việc, như tư vấn pháp lý, bảo mật, đã bắt đầu phát triển trong các ngành. Điều này cũng có nghĩa là những công việc mà không còn tồn tại ngày nay có thể trở nên phổ biến và lực lượng lao động trong tương lai sẽ cần phải có được các kỹ năng mới để thích nghi và duy trì tính cạnh tranh. Có thể nói, các chuyên gia nhân sự, đặc biệt là các nhà tuyển dụng, phải tính đến tất cả các kỹ năng mới nổi này để chọn đúng tài năng vào đúng thời điểm.

Top 10 kỹ năng cần thiết trong năm 2020 vs 2015

Bên cạnh đó, một trong những lực lượng lao động nhân sự quan trọng cần lưu ý rằng nhân sự cần được thừa nhận và tham gia vào chiến lược kinh doanh. Những vấn đề của con người là một bức tranh phức tạp, được kết nối bởi mọi người thông qua các cấp bực, vai trò của họ, cấp quản lí và cuộc cách mạng công nghệ, do đó, điều quan trọng là phải hiểu và liên kết được với nhau trong khi làm việc.

Ms. Nguyen Thi Quynh Phuong – giám đốc tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự cấp cao

Ms. Nguyen Thi Quynh Phuong – giám đốc tìm kiếm và tuyển dụng nhân sự cấp cao, Talentnet phát biểu về khái quát nhu cầu tuyển dụng những năm gần đây

Hiểu những nhu cầu và giải quyết nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

Tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình hiện tại của doanh nghiệp của bạn, đánh giá vai trò và tác động của nhân lực và cuối cùng lập bản đồ với chiến lược kinh doanh và kế hoạch tài chính của bạn. Kế hoạch tuyển dụng, sau đó, có thể tuân theo các kế hoạch hành động khác nhau cho các nhóm mục tiêu khác nhau. Một khi rõ ràng những gì có thể được thực hiện với lực lượng lao động hiện tại, có nghĩa là mua, mượn hoặc xây dựng tài năng, HR có thể ngồi lại với các CEO, lãnh đạo doanh nghiệp và trưởng phòng tài chính của họ để bắt đầu chiến lược cấu trúc nhân sự cho mọi người.

Hơn nữa, như đã nhấn mạnh trong hội thảo, khi kỷ nguyên bùng nổ dữ liệu đang thay đổi cách mọi người sống và làm việc đáng kể, chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài ngày nay cũng cần phải đổi mới và dựa trên dữ liệu. Các nhà tuyển dụng thời đại mới, do đó, nên là những người sẵn sàng lao vào, thách thức hiện trạng để phá vỡ toàn bộ dòng tuyển dụng truyền thống. 

Bà Xuân Hương - Giám đốc nhân sự của Akzo Nobel Paints Vietnam

Bà Xuân Hương – Giám đốc nhân sự của Akzo Nobel Paints Vietnam chia sẻ về kế hoạch lực lượng lao động với các nghiên cứu và thảo luậ

Lập kế hoạch cho lực lượng lao động với nghiên cứu và thảo luận

Lập kế hoạch cho lực lượng lao động với nghiên cứu và thảo luận.

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu, Giám đốc nhân sự của DHL Express

Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu, Giám đốc nhân sự của DHL Express và trình bày một số lời khuyên cho tuyển dụng tại Việt Nam

Besides, one of the keynote HR workforce should bear in mind that HR should be acknowledged and involved with the business strategy. People agenda is a complex picture, connected by both human mosaics across functions, leaders and technology revolution, so it’s important to understand and align with each other before starting to work the mix. Bên cạnh đó, một trong những lực lượng lao động nhân sự quan trọng cần lưu ý rằng nhân sự cần được thừa nhận và tham gia vào chiến lược kinh doanh. Những vấn đề của con người là một bức tranh phức tạp, được kết nối bởi mọi người thông qua các cấp bực, vai trò của họ, cấp quản lí và cuộc cách mạng công nghệ, do đó, điều quan trọng là phải hiểu và liên kết được với nhau trong khi làm việc

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!