Skip to main content
LÊN ĐẦU TRANG

Chuỗi chuyên đề trực tuyến 2020: Từ thách thức đến cơ hội

Ngày 26/5 vừa qua, Talentnet đã chính thức khép lại chuỗi webinar “LỐI RA MÙA COVID-19” với chuỗi chuyên đề trực tuyến cuối cùng “Từ thách thức đến cơ hội”, thu hút hơn 300 người tham dự. 

Đến với webinar lần này, Talentnet vô cùng vinh dự chào đón sự tham gia và chia sẻ của:
- Ông. Lê Trí Thông – CEO & Vice Chairman, PNJ
- Bà. Nguyễn Thị Tường Vân - HR Business Lead, Mondelez Vietnam
- Bà. Nguyễn Thị Minh Giang - Partner and Talent & Culture Mekong Capital
- Bà Trịnh Mai Phương, Vice President HR, Unilever Vietnam
- Bà. Nga Vương - Director, Executive Search Service and Hanoi Branch Director – Talentnet

Chuỗi chuyên đề trực tuyến 2020: Từ thách thức đến cơ hội
Chuỗi chuyên đề trực tuyến 2020: Từ thách thức đến cơ hội

Có thể thấy, Covid-19 là một khóa huấn luyện đặc biệt cho doanh nghiệp và người lao động về năng lực ứng phó nghịch cảnh nhưng rất khác so với những khủng hoảng kinh tế hay suy thoái kinh tế trước đây vì nó liên quan không chỉ tới ảnh hưởng về mặt kinh tế tài chính mà còn tới cuộc sống thậm chí mạng sống của biết bao nhân viên. 

Các khách mời đã có những chia sẻ rất thực tế về sự thay đổi trong Mô hình hoạt động kinh doanh cần có như:

- Định hình tổ chức về cơ cấu, phân tích hiệu quả của tổ chức, tối ưu hóa nguồn lực, nâng cao kỹ năng, phương thức làm việc, ... 
- Bắt đầu với tư duy “CÁCH CHỦ ĐỘNG” để duy trì kinh doanh và việc làm cho người lao động về lâu dài 
- Thực hành các kế hoạch trên thường xuyên kết nối với việc nâng cao năng suất và tạo cơ hội cho người lao động phát triển.

Cùng với đó, các diễn giả cũng chia sẻ về các hoạt động trong mùa Covid như trang bị khẩu trang cho nhân viên, ủng hộ bữa ăn cho các bác sĩ, y tá ở tuyến đầu tại các bệnh viện dã chiến....đầy thu hút cảm động. Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

Bên cạnh những nỗ lực không ngừng nghỉ của các công ty, chúng tôi cung cấp DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc hoặc thay đổi mô hình kinh doanh do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Với dịch vụ tư vấn này, Talentnet sẽ tiến hành nghiên cứu: tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, khung pháp lý hiện hành, đội ngũ nhân sự, ảnh hưởng do dịch bệnh, v.v. Từ đó đề xuất kế hoạch chi tiết và tiến hành triển khai việc tái cấu trúc hoặc thay đổi mô hình kinh doanh theo yêu cầu cụ thể doanh nghiệp đã đề ra.

Quý doanh nghiệp/ khách hàng vui lòng bấm vào ô bên dưới để biết thêm chi tiết về "DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP".

On May 26, Talentnet officially closed the webinar series "COVID-19 - THE WAY OUT" with the last online seminar "From the aftermath loss to promising win", attracting more than 300 participants.

Coming to webinar this time, Talentnet is honored to welcome the participation and sharing of:
- Mr. Le Tri Thong - CEO & Vice Chairman, PNJ
- Mrs. Nguyen Thi Tuong Van - HR Business Lead, Mondelez Vietnam
- Mrs. Nguyen Thi Minh Giang - Partner and Talent & Culture Mekong Capital
- Ms. Trinh Mai Phuong, Vice President HR, Unilever Vietnam
- Mrs. Nga Vương - Director, Executive Search Service and Hanoi Branch Director – Talentnet

Exclusive webinar 2020: From the aftermath loss to promising win
Exclusive webinar 2020: From the aftermath loss to promising win

It can be seen that Covid-19 is a special training course for enterprises and workers on adversity coping capacity, but it is very different from the previous economic crisis or recession because It affects not only economic and financial but also the lives of many employees.

The guest speakers had a very practical share about the change in Business Model needed such as:

- Shaping the organization in terms of structure, analyzing the effectiveness of the organization, optimizing resources, improving skills, working methods, ...
- Start with the "Proactive" mindset to maintain business and employment for employees in the long run
- Practice the above plans regularly connected with improving productivity and creating opportunities for employees to develop.

Along with that, the guest speakers also shared about activities in the Covid season such as equipping masks for employees, supporting meals for doctors and nurses at the front line in the hospitals ...which are full of heartwarming. You can refer to here:

In addition to the relentless efforts of companies, we provide DOWNSIZING & RESTRUCTURING HR CONSULTING SERVICE to assist businesses in restructuring or changing business models due to COVID outbreak. -19. With this advisory service, Talentnet will conduct in-depth research on current business situations, legal framework, labor workforce, impacts caused by the pandemic, etc., then propose a comprehensive plan and carry out the implementation following specific requirements of the businesses.

Businesses / customers please click the link below for more information about the new consulting service "DOWNSIZING & RESTRUCTURING HR CONSULTING SERVICES"