Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards)

Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards)

07/07/2020

Chuỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi.

Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards)

Chuỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi. Cụ thể:

– Hiểu và ứng dụng phương pháp Đánh giá vị trí quốc tế (IPE) theo chuẩn Mercer

– Thiết kế và triển khai chương trình lương thưởng phù hợp với nhu cầu của tổ chức

15 tháng 7   |  Phương pháp đánh giá vị trí quốc tế (IPE) của Mercer
Đăng ký trước ngày 10 tháng 7

24 tháng 7   |  Trả lương theo vị trí: Thiết kế cấp bậc nội & xây dựng cấu trúc lương  
Đăng ký trước ngày 19 tháng 7

7 tháng 8     |  Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi
Đăng ký trước ngày 25 tháng 7

* Người tham gia có thể chọn đăng ký bất kỳ khóa học nào.
** Phí đào tạo trực tuyến: 5.200.000 đồng / học viên / khóa học
*** Áp dụng giảm giá nhóm. Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để biết thêm chi tiết

 

mailto:tran.t.minh.thuy@talentnet.vn

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Những người đang làm công tác Nhân sự và đã có nền tảng cơ bản về quản lý nhân sự

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

15 tháng 7

Phương pháp đánh giá vị trí quốc tế (IPE)

 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa Vai trò (role) và Công việc (job)
 • Các bước phân tích vai trò
 • Những yếu tố nền tảng & các nguyên tắc thực hiện phỏng vấn đánh giá vị trí
 • Cách thức tính quy mô tổ chức & tác động đối với kết quả đánh giá vị trí
 • Chi tiết phương pháp luận đánh giá vị trí của Mercer 
 • Thực hành đánh giá vị trí dựa trên 5 yếu tố chính và 12 yếu tố điều chỉnh của IPE
 • Tổng quan cách thức ứng dụng đánh giá vị trí đối với tổ chức và các chương trình Nhân sự.

24 tháng 7

Trả lương theo vị trí: Thiết kế cấp bậc nội và xây dựng cấu trúc lương

 • Học viên có cơ hội thực hành thiết kế cấu trúc lương bằng cách xem xét dữ liệu thị trường, chính sách thăng tiến cũng như hệ thống cấp bậc nội bộ.
 • Khóa học này được thiết kế nhằm bổ sung kiến thức về mặt lý thuyết cũng như kỹ thuật thiết kế cấp bậc nội bộ, cấu trúc lương và cách thức giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình áp dụng cấu trúc lương mới để thu hút và giữ chân nhân tài
7 tháng 8

Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi

 • Khung đãi ngộ tổng quan và triết lý trả lương
 • Những nguyên tắc chính yếu trong việc tổ chức và cấu trúc các yếu tố chi trả
 • Tổng quan về khái niệm trả lương 3P – Trả lương theo Vị trí (Position), Con người (People) & Hiệu quả công việc (Performance)
 • Các thuật ngữ lương thưởng cơ bản và cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát
 • So sánh lương với thị trường
 • Trả lương theo vị trí – Tổng quan về đánh giá vị trí
 • Tổng quan về thiết kế cấp bậc nội bộ & xây dựng cấu trúc lương
 • Hướng dẫn cách thức thực thi

 

GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

OUR INSTRUCTOR

 

ĐĂNG KÍ NGAY
Ms. Dinh Lưu 
E: luu.tu.dinh@talentnet.vn
M: +84 767 434 651

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!