Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards) Đợt 2

Chuỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi. Cụ thể:

 • Hiểu và ứng dụng phương pháp Đánh giá vị trí quốc tế (IPE) theo chuẩn Mercer
 • Thiết kế và triển khai chương trình lương thưởng phù hợp với nhu cầu của tổ chức

12-13 tháng 8   |  Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi
Đăng ký trước ngày 7 tháng 8, 2020

19-20 tháng 8   |  Phương pháp đánh giá vị trí quốc tế (IPE) của Mercer 
Đăng ký trước ngày 14 tháng 8, 2020

26-27 tháng 8     |  Trả lương theo vị trí: Thiết kế cấp bậc nội & xây dựng cấu trúc lương
Đăng ký trước ngày 16 tháng 8, 2020

* Học viên có thể chọn đăng ký bất kỳ khóa học nào
** Phí đào tạo trực tuyến: 4.500.000 VNĐ/ học viên/ khóa
*** Áp dụng giảm giá nhóm. Vui lòng liên hệ với Tư vấn viên để biết thêm chi tiết.

 • Các khóa học sẽ được tổ chức online để đảm bảo sức khỏe cho học viên trong mùa dịch Covid-19
 • Thời gian: 8:30 – 12:00
 • Học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học

 

mailto:tran.t.minh.thuy@talentnet.vn

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Những người đang làm công tác Nhân sự và đã có nền tảng cơ bản về quản lý nhân sự

 

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

12-13/8

C&B Overview

 • Khung đãi ngộ tổng quan và triết lý trả lương
 • Những nguyên tắc chính yếu trong việc tổ chức và cấu trúc các yếu tố chi trả
 • Tổng quan về khái niệm trả lương 3P - Trả lương theo Vị trí (Position), Con người (People) & Hiệu quả công việc (Performance)
 • Các thuật ngữ lương thưởng cơ bản và cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát
 • So sánh lương với thị trường
 • Trả lương theo vị trí - Tổng quan về đánh giá vị trí
 • Tổng quan về thiết kế cấp bậc nội bộ & xây dựng cấu trúc lương
 • Hướng dẫn cách thức thực thi

19-20/8

International Position
Evaluation (IPE) Methodology

 • Hiểu rõ sự khác biệt giữa Vai trò (role) và Công việc (job)
 • Các bước phân tích vai trò
 • Những yếu tố nền tảng & các nguyên tắc thực hiện phỏng vấn đánh giá vị trí
 • Cách thức tính quy mô tổ chức & tác động đối với kết quả đánh giá vị trí
 • Chi tiết phương pháp luận đánh giá vị trí của Mercer 
 • Thực hành đánh giá vị trí dựa trên 5 yếu tố chính và 12 yếu tố điều chỉnh của IPE
 • Tổng quan cách thức ứng dụng đánh giá vị trí đối với tổ chức và các chương trình Nhân sự.
26-27/8

Pay for Position: Design Grades & Salary Structure

 • Học viên có cơ hội thực hành thiết kế cấu trúc lương bằng cách xem xét dữ liệu thị trường, chính sách thăng tiến cũng như hệ thống cấp bậc nội bộ.
 • Khóa học này được thiết kế nhằm bổ sung kiến thức về mặt lý thuyết cũng như kỹ thuật thiết kế cấp bậc nội bộ, cấu trúc lương và cách thức giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình áp dụng cấu trúc lương mới để thu hút và giữ chân nhân tài

 

GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

OUR INSTRUCTOR

 

ĐĂNG KÍ NGAY
Ms. Dinh Lưu 
E: luu.tu.dinh@talentnet.vn
M: +84 767 434 651