Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards) Tháng 9 – Tháng 12

Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards) Tháng 9 – Tháng 12

14/09/2020

Chuỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi.

Chuỗi Khóa Học Đào Tạo Về Đãi Ngộ (Rewards) Tháng 9 – Tháng 12

Chuỗi khóa học được thiết kế để trang bị cho học viên nền tảng vững chắc trong chiến lược và ứng dụng các phương pháp hoạch định lương, thưởng & phúc lợi.

* Người tham gia có thể chọn đăng ký bất kỳ khóa học nào.

** Phí đào tạo: 4.500.000 đồng / học viên / khóa học online (đã bao gồm VAT)

*** Phí đào tạo: 5.500.000 đồng / học viên / khóa học offline (đã bao gồm VAT)

**** Có áp dụng giảm giá nhóm. Vui lòng liên hệ với tư vấn viên để biết thêm chi tiết

 

Vui lòng đăng ký trước ngày diễn ra khóa học 5 ngày

register now

 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN

Các đối tượng làm công tác nhân sự và đã có nền tảng cơ bản về Quản lý nhân sự

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

17-18 tháng 9

Tổng quan về lương thưởng & phúc lợi cho non-C&B professional
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Khung đãi ngộ tổng quan và triết lý trả lương
 • Những nguyên tắc chính yếu trong việc tổ chức và cấu trúc các yếu tố chi trả
 • Tổng quan về khái niệm trả lương 3P – Trả lương theo Vị trí (Position), Con người (Person) & Hiệu quả công việc (Performance)
 • Các thuật ngữ lương thưởng cơ bản và cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát
 • So sánh lương với thị trường
 • Trả lương theo vị trí – Tổng quan về đánh giá vị trí
 • Tổng quan về thiết kế cấp bậc nội bộ & xây dựng cấu trúc lương và Hướng dẫn cách thức thực thi
13-14 tháng 10

Xây dựng nền tảng cho lương thưởng và phúc lợi (cho C&B professional)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Tổng quan về khái niệm trả lương 3P – Trả lương theo Vị trí (Position), Con người (Person) & Hiệu quả công việc (Performance)
 • Khung đãi ngộ tổng quan và triết lý trả lương
 • Những nguyên tắc chính yếu trong việc tổ chức và cấu trúc các yếu tố chi trả
 • Các thuật ngữ lương thưởng cơ bản và cách thức sử dụng dữ liệu khảo sát
 • So sánh lương với thị trường
 • Trả lương theo vị trí – Tổng quan về đánh giá vị trí
 • Tổng quan về thiết kế cấp bậc nội bộ & xây dựng cấu trúc lương và Hướng dẫn cách thức thực thi
6 tháng 11 Xây dựng nền tảng cho lương thưởng và phúc lợi (cho C&B professional)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)
8-9 tháng 10

Phân tích vai trò và đánh giá vị trí
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Cách phân biệt giữa vai trò (Role) và vị trí công việc (Job)
 • Nền tảng của cách đánh giá vị trí & nguyên lý thực hiện buổi phỏng vấn đánh giá
 • Phương pháp đánh giá quy mô tổ chức & tác động đến kết quả đánh giá vị trí
 • Lý thuyết chuyên sâu về phương pháp luận IPE của Mercer
 • Thực hành áp dụng đánh giá theo 5 yếu tố & 12 khía cạnh của IPE
 • Tổng quan về các ứng dụng của đánh giá vị trí trong nhân sự và cơ cấu tổ chức
13 tháng 11 Phân tích vai trò và đánh giá vị trí
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)
25 tháng 9

Xây dựng ma trận chức năng và mô tả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

 • Mục đích và lợi ích của bảng Ma trận chức năng và Mô tả công việc
 • Phương pháp luận và kỹ thuật xây dựng ma trận chức năng cho các phòng ban và Mô tả công việc cho các vị trí
 • Trực tiếp thực hành cách xác định các lĩnh vực thuộc trách nhiệm của từng bộ phận và cách phân bổ trách nhiệm cho từng vị trí.
 • Trực tiếp thực hành kỹ năng cập nhật mô tả công việc dựa trên ma trận chức năng mới của bộ phận
26-27 tháng 11

Xây dựng ma trận chức năng và mô tả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Trực tuyến (Online)

22-23 tháng 10

Thiết kế cấp bậc nội và xây dựng cấu trúc lương
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Phương pháp luận và kỹ thuật thiết kế cấp bậc nội bộ và cấu trúc lương
 • Thực hành thiết kế cấu trúc lương bằng cách xem xét dữ liệu thị trường, chính sách thăng tiến cũng như hệ thống cấp bậc nội bộ.
 • Cung cấp kiến thức về mặt lý thuyết cũng như kỹ thuật về vấn đề thiết kế cấp bậc nội bộ, cơ cấu trúc lương và cách thức giải quyết các vấn đề gặp phải trong quá trình áp dụng cấu trúc lương mới để thu hút và giữ chân nhân tài
20 tháng 11 Thiết kế cấp bậc nội và xây dựng cấu trúc lương
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)
29-30 tháng 10

Thiết kế chính sách thưởng theo hiệu quả công việc
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Phương pháp luận về chính sách thưởng theo hiệu quả công việc
 • Vai trò của các chính sách thưởng trong cơ cấu của đãi ngộ tổng thể
 • Bối cảnh và mục đích của các kế hoạch thưởng ngắn hạn (STI) và thưởng dài hạn (LTI)
 • Cách thiết kế trả thưởng linh hoạt như thưởng ngắn hạn và thưởng dài hạn
1-2 tháng 10

Xây dựng chiến lược đãi ngộ tổng thể
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Hình thức: Trực tuyến (Online)

 • Vị trí và vai trò của đãi ngộ trong mối quan hệ lao động giữa công ty và nhân viên
 • Tìm hiểu và xem xét các cấu phần trong đãi ngộ tổng thể
 • Cách sử dụng đãi ngộ để thu hút và giữ chân nhân tài
 • Xem xét và tìm hiểu đãi ngộ tổng thể có thể thay đổi như thế nào đối với các phân khúc nhân viên khác nhau
 • Xem xét sự tác động từ các yếu tố bên ngoài và ảnh hưởng của nó đến đãi ngộ tổng thể
 • Xây dựng khung phát triển chiến lược đãi ngộ tổng thể
4 tháng 12

Phân tích chỉ số nguồn nhân lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

 • Hiểu cách tập trung sử dụng các chỉ số và phân tích dữ liệu để tìm hiểu các tác động đến nguồn nhân lực
 • Sử dụng phân tích dựa trên dữ liệu và thị trường nhằm đưa ra các quyết định về nguồn lực.
 •  Kể một câu chuyện hiệu quả bằng dữ liệu
 • Tìm hiểu các loại chỉ số nguồn lực lao động khác nhau từ các tổ chức hàng đầu trên thế giới
11 tháng 12

Phỏng vấn dựa trên năng lực
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Hình thức: Ngoại tuyến (Offline)

 • Định nghĩa về năng lực và khung năng lực
 • Ứng dụng phỏng vấn dựa trên năng lực trong các tổ chức và thời điểm sử dụng
 • Cấu trúc và kỹ thuật của một cuộc phỏng vấn dựa trên năng lực
 • Kỹ năng đặt câu hỏi trong phỏng vấn dựa trên năng lực và quy trình đánh giá sau phỏng vấn

 

GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

 • Bà Mansi Shetty – Principal, Rewards Consulting Mercer Singapore
 • Ông Lê Đức Thuận – Principal, Human Capital Solutions, Talentnet
 • Bà Hoa Nguyễn – Senior Director, Human Capital Solutions, Talentnet
 • Bà Phương Nguyễn – Director, Human Capital Solutions, Talentnet
 • Bà Hannah Nguyễn – Consultant, Rewards Consulting, Mercer Singapore

LIÊN HỆ

Lưu Tú Dinh 
E: luu.tu.dinh@talentnet.vn
M: 0767 434 651

Nguyễn Kim Lệ Phương
E: nguyen.kim.le.phuong@talentnet.vn
M: 0933 226 603
 

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!