Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Hội Thảo Trực Tuyến Độc Quyền Về Báo Cáo Lương Thưởng 2020 Của Talentnet-Mercer

Hội thảo trực tuyến sẽ được diễn ra vào ngày 14 tháng 10, với những rút trích nổi bật về xu hướng lương, thưởng của Việt Nam và khu vực từ kết quả báo cáo khảo sát lương bởi Talentnet-Mercer thực hiện.

 

post-survey webinar 2020

 

PHÍ THAM DỰ

6,000,000 VNĐ/ người

CẬP NHẬT MỚI NHẤT | GÓC NHÌN CHUYÊN SÂU | NỘI DUNG ĐỘC QUYỀN

Thời gian: 9:30 SÁNG – 12:00 TRƯA | 14 THÁNG 10, 2020

register now

Đăng ký và thanh toán trước 12 tháng 10, 2020

** Ưu đãi độc quyền dành cho các công ty tham gia khảo sát lương 2020. 
Vui lòng liên hệ tư vấn viên của Talentnet để biết thêm chi tiết.**

DIỄN GIẢ

guest_speaker

 

TIÊU ĐIỂM HỘI THẢO:

Các xu hướng lương thưởng của khu vực ở giai đoạn trong và sau COVID-19

Trình bày bởi: Ms. Godelieve van Dooren –  Partner, Mercer Singapore
Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Những điểm nổi bật trong Báo cáo Khảo sát lương Talentnet-Mercer 2020

Trình bày bởi: Ms. Hoa Nguyen – Senior Principal, Human Capital Solutions, Talentnet
& Ms. Phuong Nguyen – Director, Human Capital Solutions, Talentnet
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Vui lòng liên hệ với tư vấn viên để biết thêm chi tiết: 

Ms. Phi Anh - Điện thoại: (+84) 902 516 116  - Email: vo.minh.phi.anh@talentnet.vn