Khảo sát tổng lương Việt Nam 2015 của Tập đoàn Mercer và Talentnet

Khảo sát tổng lương Việt Nam 2015 của Tập đoàn Mercer và Talentnet

21/09/2015

Vào ngày 06 & 08 tháng 10 năm 2015, Mercer, nhà cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu toàn cầu và là công ty liên kết tại Việt Nam, Talentnet, sẽ công bố kết quả Khảo sát Tổng lương Việt Nam 201

Khảo sát tổng lương Việt Nam 2015 của Tập đoàn Mercer và Talentnet

Khảo sát tổng lương Việt Nam 2015 của Tập đoàn Mercer và Talentnet
 

Vào ngày 06 & 08 tháng 10 năm 2015, Mercer, nhà cung cấp dịch vụ nhân sự hàng đầu toàn cầu và là công ty liên kết tại Việt Nam, Talentnet, sẽ công bố kết quả Khảo sát Tổng lương Việt Nam 2015 tại Trung tâm GEM – Hồ Chí Minh và InterContinental Hà Nội. Hội thảo sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết về mức tăng lương, phụ cấp chung, tiền thưởng, lợi ích tiêu biểu theo ngành và cấp độ, cũng như các thông tin khác như tỷ lệ doanh thu của nhân viên, những công việc khó thu hút và giữ chân nhất trong năm 2015.

Với 520 MNC, các tổ chức địa phương và dữ liệu thù lao của 209.448 nhân viên, cuộc khảo sát lương này được coi là cuộc khảo sát lương lớn nhất và toàn diện nhất tại Việt Nam.

Đây là năm thứ mười sáu liên tiếp mà Mercer thực hiện khảo sát thù lao tại Việt Nam.

Đăng ký trước: 01/10/2015; Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: (84 8) 6 291 4188 – ext: 606/610/616 hoặc Email: le.t.diem.chi@talentnet.vn

Khảo sát tổng lương Việt Nam 2015 của Tập đoàn Mercer và Talentnet

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!