Khảo Sát Về Thù Lao, Lương, Thưởng Cho Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Điều Hành 2020

Khảo Sát Về Thù Lao, Lương, Thưởng Cho Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Điều Hành 2020

19/10/2020

Ngày 07 tháng 10 năm 2020, VIOD (Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam) cùng Talentnet chính thức khởi "Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành"

Khảo Sát Về Thù Lao, Lương, Thưởng Cho Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Và Ban Điều Hành 2020
Khảo sát về thù lao, lương, thưởng cho Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều Hành 2020

 

Đây là khảo sát đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay nhằm cung cấp các Doanh nghiệp những số liệu cập nhật nhất về lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp Lãnh đạo, từ đó Doanh nghiệp sẽ có những chính sách thu hút và giữ chân Cấp lãnh đạo một cách chiến lược nhất.

Nhằm hỗ trợ và đóng góp cho sứ mệnh nâng tầm tiêu chuẩn tiến đến sự chuyên nghiệp hóa của Hội đồng Quản trị, VIOD và Talentnet tin rằng “Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành” sẽ cung cấp các nền tảng vững chắc để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Việt Nam.

Chi tiết, vui lòng liên hệ:

VIOD: Mr. Nguyễn Viết Thịnh – CEO – thinh.nguyen@viod.vn

Talentnet: Ms. Vũ Thị Huyền Trang – Business Development and Services Excellence Leader – vu.t.huyen.trang@talentnet.vn

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!