Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Nâng Cao Các Giải Pháp Nhân Sự thông qua Chuyên Môn Phân Tích Dữ Liệu

Với kim chỉ nam là cung cấp cho khách hàng các giải pháp nhân sự toàn diện; từ ngày 1 tháng 7 năm 2021, Talentnet sẽ hợp tác với đội ngũ Mercer Marsh Benefits Việt Nam nhằm khai thác tối đa chuyên môn của các bên.

Nâng Cao Các Giải Pháp Nhân Sự thông qua Chuyên Môn Phân Tích Dữ Liệu


Sự kết hợp này giúp chúng tôi mang đến các giải pháp tốt nhất cho khách hàng; bao gồm:

  • Giải pháp phúc lợi toàn diện 360 độ dựa trên phương pháp phân tích dữ liệu nhằm hỗ trợ Công ty cung cấp các chương trình thu hút và giữ chân nhân tài tốt nhất.
  • Cải thiện trải nghiệm tổng hòa của lực lượng lao động bằng cách cung cấp các chương trình chăm sóc sức khỏe nhằm cải thiện năng suất của công ty.
  • Các giải pháp nhân sự chất lượng cao được cung cấp với trọng tâm là xây dựng trải nghiệm nhân viên tốt hơn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, vui lòng liên hệ với Ms. Võ Minh Phi Anh tại: vo.minh.phi.anh@talentnet.vn