Nâng Tầm Sự Nghiệp Nhân Sự Của Bạn Cùng Chứng Nhận Quốc Tế Mercer

Nâng Tầm Sự Nghiệp Nhân Sự Của Bạn Cùng Chứng Nhận Quốc Tế Mercer

11/04/2022

Chương trình đào tạo Talentnet-Mercer là chuỗi các khóa học được thiết kế riêng dành cho những ai đang làm công tác liên quan đến nhân sự, chương trình trang bị những kiến thức chuyên môn với phương pháp luận chuẩn quốc tế - đã được áp dụng thành công tại các doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Nâng Tầm Sự Nghiệp Nhân Sự Của Bạn Cùng Chứng Nhận Quốc Tế Mercer

Talentnet - Mercer Training workshop

Đăng ký ngay để nhận được ưu đãi dành cho bạn!

THAM KHẢO THÊM CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TALENTNET-MERCER TẠI ĐÂY:

  *Vui lòng kéo xuống cuối trang để xem lịch đào tạo trong năm 2022.

  Thông tin liên hệ:

  • Ms. Lưu Tú Dinh
  • Số điện thoại: +84 767 434 651
  • Email: luu.tu.dinh@talentnet.vn

  —-

  Hai chương trình chứng nhận của chuỗi đào tạo Talentnet-Mercer gồm:

  II.    GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN MERCER

  1.    Chứng nhận cấp Chuyên gia

  Khóa Học: Tổng Quan Về Lương – Thưởng – Đãi Ngộ 

  • Tổng quan về triết lý trả lương và khung lương
  • Nguyên tắc và các cấu phần trong cơ cấu lương thưởng đãi ngộ của doanh nghiệp
  • Tổng quan về 3P: Trả lương theo vị trí, con người và hiệu quả công việc (Pay for Position, Person & Performance)
  • Các thuật ngữ về lương-thưởng-đãi ngộ và cách sử dụng dữ liệu khảo sát
  • Phân tích và kiểm tra lại chính sách lương-thưởng-đãi ngộ
  • Trả lương theo vị trí – Tổng quan về đánh giá công việc, thiết kế khung và hướng dẫn thực hiện cấu trúc lương.

  Khóa Học: Đánh Giá Độ Lớn Vị Trí Theo Phương Pháp Quốc Tế Mercer

  • Sự khác biệt giữa vai trò và công việc
  • Các bước phân tích vai trò công việc
  • Tổng quan về đánh giá công việc & nguyên tắc thực hiện một buổi đánh giá
  • Cơ sở khoa học của cơ cấu và phương pháp Mercer trong đánh giá công việc trong tương lai
  • Ứng dụng của quy mô và tác động của kết quả đánh giá công việc
  • Phương pháp đánh giá chuẩn quốc tế Mercer – IPE
  • Bài tập thực hành đánh giá công việc thông qua 5 yếu tố và 13 thang đo của IPE
  • Tổng quan về các ứng dụng đánh giá công việc trong các quy trình nhân sự và tổ chức.

  Khóa Học: Thiết Kế Cấp Bậc Nội Bộ Và Xây Dựng Khung Lương

  • Hiểu được mục tiêu và cơ sở lý luận khi phân tích và tiến hành cập nhật kết hoạch lương-thưởng-đãi ngộ. Nắm được thông tin rút ra được từ công cụ và dữ liệu bắt buộc
  • Hiểu cách tiếp cận và quy trình của Mercer để đo lường khả năng cạnh tranh với bên ngoài, công bằng nội bộ và các mối quan hệ giữa hiệu quả công việc và lương thưởng
  • Kỹ năng thực tế thiết kế cấu trúc lương bằng cách xem dữ liệu thị trường, yêu cầu nội bộ cũng như cấp bậc.

  Khóa Học: Phân Tích Dữ Liệu Nhân Sự: Cấp Độ Cơ Bản

  • Giới thiệu khái niệm phân tích dữ liệu nhân sự và những lợi ích đem lại cho tổ chức
  • Phân tích nhu cầu tổ chức, bối cảnh kinh doanh để xác định vấn đề và đề xuất giải pháp được trích xuất từ các phân tích dữ liệu
  • Xác định được những loại hình dữ liệu cần thiết cho phân tích và đưa ra được những đề xuất thay thế nhằm đảm bảo mục tiêu sau cùng của phân tích
  • Nắm được những kỹ thuật sử dụng trong phân tích dữ liệu nhân sự như phân tích mối tương quan, phân tích dữ liệu hồi quy bằng Excel,.v.v.
  • Hiểu hơn về các phương thức trực quan hóa dữ liệu bằng các hình ảnh, biểu đồ, bảng biểu và thể hiện được câu chuyện/thông tin muốn truyền tải qua dữ liệu.

  2.    Chứng nhận cấp Nâng cao

  Khóa Học: Phân Tích Các Chỉ Số Nhân Sự Và Quản Trị Nguồn Lực

  • Hiểu được cách tập trung vào đúng các chỉ số cần thiết và phân tích để nhận được đúng thông tin
  • Sử dụng kết quả phân tích để có được những thông tin hữu ích từ những con số biết nói và ra quyết định cho lực lượng lao động của doanh nghiệp
  • Rút ra những thông tin hữu ích để thuyết phục người nghe
  • Các nhóm chỉ số khác nhau và những bài học thành công từ các doanh nghiệp nổi tiếng.

  Khóa Học: Phân Tích Và Xử Lý Dữ Liệu Nhân Sự

  • Các công cụ và phần mềm hỗ trợ phân tích dữ liệu
  • Thực hành với dữ liệu thật, phương pháp chuyển đổi dữ liệu thô thành những dữ liệu chuẩn trước khi phân tích
  • Hiểu được những dữ liệu văn bản nhân sự khác nhau và cách phân tích quan điểm cơ bản

  Khóa Học: Trả Lương Theo Hiệu Quả – Thiết kế Khung Ma Trận Tăng Lương

  • Hiểu cách tiếp cận của phương pháp Mercer trong việc lên kế hoạch và lập ngân sách cơ cấu lương thưởng
  • Cách để phát triển một bộ khung cho ma trận tăng lương hàng năm
  • Mục tiêu và cơ sở thực hiện phân tích để cập nhật các kế hoạch lương thưởng

  Khóa Học: Trả Lương Theo Hiệu Quả – Xây Dựng Chính Sách Thưởng KPI

  • Phương pháp luận về khái niệm Trả lương theo kết quả công việc
  • Vai trò của chính sách thưởng trong tổng đãi ngộ
  • Tổng quan về quy trình thiết kế chính sách thưởng ngắn hạn (STI) và thưởng dài hạn (LTI) – Xác định những chỉ số đo lường hiệu quả công việc – Đánh giá tỷ suất hiệu quả chi thưởng
  • Áp dụng nguyên tắc thưởng ngắn hạn cho doanh nghiệp và hiệu chuẩn kết quả chi thưởng

  Khóa Học: Trả Lương Theo Hiệu Quả – Thiết Kế Chính Sách Thưởng Doanh Số

  • Phân tích vai trò của nhân viên bán hàng và cách xác định kế hoạch chi thưởng cho nhóm nhân viên bán hàng
  • Lập mục tiêu chi trả theo cấp bậc, xác định khung linh hoạt và cố định dựa trên khả năng bán hàng.
  • Lựa chọn đúng công cụ đo lường hiệu quả công việc

  Khóa Học: Xây Dựng Chiến Lược Đãi Ngộ Tổng Thể

  • Cơ cấu và nguyên tắc chủ đạo trong chiến lược Đãi ngộ tổng thể
  • Nhu cầu thiết kế khung Đãi ngộ tổng thể dưới góc nhìn của lực lượng lao động tương lai
  • Sự liên kết giữa chiến lược Đãi ngộ tổng thể với chiến lược của tổ chức
  • Cách để phát triển hiệu quả chiến lược Đãi ngộ tổng thể cho bộ phận lao động đa dạng và phân khúc
  • Xem xét các thành phần khác nhau trong chính sách Đãi ngộ tổng thể
  • Phác thảo về Phương tiện, Triển khai và Truyền thông của chính sách Đãi ngộ tổng thể
  • Các phương tiện của mô hình Đãi ngộ tổng thể
  • Cách tiếp cận của Mercer về việc triển khai chương trình Đãi ngộ tổng thể
  • Truyền thông hiệu quả các chương trình về Đãi ngộ tổng thể

  III. GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN TALENTNET

  Khóa Học: HRBP – Đối Tác Nhân Sự Chiến Lược

  • Tổng quan vai trò của HRBP trong tổ chức
  • Khoa học trong HRBP
  • Nghệ thuật trong nghề Đối tác nhân sự
  • Chân dung của một người làm nghề nhân sự
  • Những kĩ năng cốt lõi của Đối tác nhân sự

  Khóa Học: Xây Dựng Ma Trận Chức Năng Và Mô Tả Công Việc

  • Lợi ích của Ma trận chức năng và Mô tả công việc
  • Các bước phát triển Ma trận chức năng (FM)
  • Các bước thiết kế Bản mô tả công việc (JD)

  Khóa Học: Phỏng Vấn Dựa Trên Năng Lực (CBI)

  • Định nghĩa năng lực và khung năng lực
  • Ứng dụng của phỏng vấn theo năng lực trong tổ chức và thời điểm sử dụng
  • Cấu trúc và kỹ thuật của một buổi phỏng vấn theo năng lực
  • Kỹ năng đặt câu hỏi và quy trình đánh giá phỏng vấn theo năng lực.

  Khoá Học: Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo

  • Phân tích nhu cầu Phát triển – DNA
  • Xác định lỗ hổng – GAP
  • Xác định các giải pháp phát triển hiệu quả
  • Lập kế hoạch phát triển.

  IV.    Cách để được chứng nhận

  Sau khi hoàn thành bất ký khóa học nào, bạn sẽ được nhận chứng nhận hoàn thành khóa học cấp bởi Talentnet. Chứng nhận quốc tế Mercer (có giá trị toàn cầu) sẽ được cấp cho những học viên hoàn thành chuỗi 4 khóa học Cấp độ Chuyên gia hoặc ít nhất 5 trong tổng số khóa học Cấp độ Nâng cao của Mercer.

   V.    Tìm hiểu thêm về Lịch đào tạo năm 2022 như bên dưới hoặc đăng ký ngay TẠI ESHOP
   *Lịch học sẽ được cập nhật liên tục khi có thay đổi

   Chú thích:

   • (*) khóa học chứng nhận Mercer cấp chuyên gia
   • (**) khóa học chứng nhận Mercer cấp nâng cao

   Tháng 4:

   • Tổng Quan Về Lương – Thưởng – Đãi Ngộ  (*)
   • Xây Dựng Ma Trận Chức Năng Và Mô Tả Công Việc

   Tháng 5:  

   • Phỏng Vấn Dựa Trên Năng Lực
   • Đánh Giá Độ Lớn Vị Trí Theo Phương Pháp Quốc Tế Mercer (*)
   • Phân Tích Dữ Liệu Nhân Sự: Cấp Độ Cơ Bản (*)

   Tháng 6:  

   • Thiết Kế Cấp Bậc Nội Bộ Và Xây Dựng Khung Lương (*)
   • Phân Tích Các Chỉ Số Nhân Sự Và Quản Trị Nguồn Lực (**)

   Tháng 7:  

   • Phân Tích Dữ Liệu Nhân Sự: Cấp Độ Cơ Bản (*)
   • Trả Lương Theo Hiệu Quả: Xây Dựng Chính Sách Thưởng KPI (**)

   Tháng 8:  

   Tháng 9:

   Tháng 10:

   Tháng 11:  

   Tháng 12:    

   Liên hệ

   Liên hệ
   Đã thêm vào giỏ hàng
   CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
   Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
   Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!