Nhìn lại những khoảnh khắc học tập thú vị của Talentnet Business innovation showcases

Nhìn lại những khoảnh khắc học tập thú vị của Talentnet Business innovation showcases

27/06/2019

Thu hút hơn 60 nhà lãnh đạo & chuyên gia nhân sự từ hơn 20 doanh nghiệp, TBIS 2019 đã trở thành một chuyến đi đáng chú ý thể hiện những hiểu biết mạnh mẽ về chuyển đổi doanh nghiệp, mở ra cơ hội học tập tại chỗ & mạng lưới kết nối có ý nghĩa.

Nhìn lại những khoảnh khắc học tập thú vị của Talentnet Business innovation showcases

Thu hút hơn 60 nhà lãnh đạo & chuyên gia nhân sự từ hơn 20 doanh nghiệp, TBIS 2019 đã trở thành một chuyến đi đáng chú ý thể hiện những hiểu biết mạnh mẽ về chuyển đổi doanh nghiệp, mở ra cơ hội học tập tại chỗ & mạng lưới kết nối có ý nghĩa.

Đây là ảnh chụp của chúng tôi ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất!

Để cập nhật thêm về các sự kiện tiếp theo, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua TBIS Fanpage  của chúng tôi. #Talentnet #TBIS2019 #Singapore

https://www.youtube.com/watch?v=T6rsA9rs2WI&feature=emb_logo

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!