Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Talentnet Phát Biểu Tại Sự Kiện Của Amcham Về Những Điểm Nổi Bật Của Khảo Sát Lương, Thưởng Năm 2020

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2020, Bà Hoa Nguyễn – Senior Principal, Dịch vụ Tư vấn nhân sự của Talentnet, đã có bài phát biểu về việc chiến lược & xu hướng lương, thưởng trước tác động của đại dịch Covid-19. Bên cạnh những điểm nổi bật về kế hoạch lương thưởng 2020 & 2021, bà Hoa Nguyễn cũng chia sẻ các xu hướng tuyển dụng mới nhất, tỉ lệ nghỉ việc, xu hướng làm việc từ xa cũng như chính sách lương & phúc lợi của nhóm Local-Plus – một trong những chủ đề được quan tâm nhất hiện nay.

bà Hoa Nguyễn cũng chia sẻ các xu hướng tuyển dụng mới nhất, tỉ lệ nghỉ việc, xu hướng làm việc từ xa cũng như chính sách lương & phúc lợi của nhóm Local-Plus

 

Theo bà Hoa Nguyen, Việt Nam là một trong những quốc gia đã linh hoạt điều chỉnh tốt để ứng phó với tình hình Covid-19. Với những lợi thế như vậy, mặc dù chịu sự tác động của kinh tế bất ổn, các doanh nghiệp vẫn có các động thái nhiệt liệt dồn nguồn lực vào chiến lược nhân sự để nắm bắt các xu hướng của thị trường hướng tới lương thưởng và lợi ích.

Một số thông tin nổi bật từ báo cáo:

  • 6% các công ty đã thực hiện / hoặc đang xem xét việc giảm lương cơ bản để đáp ứng với tình hình Covid-19.
  • 14% tập đoàn đa quốc gia (MNCs) và 34% công ty địa phương bị đóng băng lương vào năm 2020. 6% MNCs và 3% công ty địa phương dự kiến sẽ tiếp tục đóng băng vào năm 2021.
  • Tỷ lệ tăng lương năm 2020 là 7,6% (đối với MNCs) và 7,9% (đối với công ty địa phương).
các lãnh đạo tham dự
Từ trái sang: Ms. Phuong Nguyen (Director of Human Capital Solutions, Talentnet), Ms. Hoa Nguyen (Senior Principal of Human Capital Solutions, Talentnet), Ms. Mary Tarnowka (Executive Director, Amcham Vietnam), Ms. Van Quynh Lily Nguyen (Events Manager & Committees Manager, Amcham Vietnam)
Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua chiến lược lương thưởng luôn là chủ đề được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trước ảnh hưởng của Covid-19.
Thu hút và giữ chân nhân tài thông qua chiến lược lương thưởng luôn là chủ đề được các doanh nghiệp quan tâm, đặc biệt trước ảnh hưởng của Covid-19.

Để biết thêm về các điểm nổi bật từ Báo cáo Khảo sát lương, thưởng của Talentnet-Mercer 2020, vui lòng tải file tại đây.

Để mua Báo cáo Khảo sát lương, thưởng của Talentnet-Mercer 2020, vui lòng liên hệ Tư vấn viên của chúng tôi:

NGO NGOC THUC DOAN (Ms.)
Vietnam Mercer Survey Leader
T: 84 6291 4188 – Ext: 604
M: 84 909 502 809
E: ngo.ngoc.thuc.doan@talentnet.vn

NGUYEN THI HONG VAN (Ms.)
Benefits Leader
T: (84 28) 6291 4188 – 601
M: 0908 107 134
E: nguyen.t.hong.van@talentnet.vn

VO MINH PHI ANH (Ms.)
Associate Manager
T:(84 28) 6291 4188 – 610
M. (84) 902 516 116
E: vo.minh.phi.anh@talentnet.vn