Tripod Tiếp Cận Cho Chiến Lược Nhân Sự Hiệu Quả

Tripod Tiếp Cận Cho Chiến Lược Nhân Sự Hiệu Quả

17/05/2017

Thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhân sự, hội thảo Phần thưởng tổng cộng - Phát triển nguồn nhân lực & Môi trường làm việc: Sức mạnh của sự kết hợp hiệp lực diễn ra tại Hà Nội đã giới thiệu một cách tiếp cận toàn diện cho chiến lược nhân sự, đặc biệt là giữ chân nhân tài.

Tripod Tiếp Cận Cho Chiến Lược Nhân Sự Hiệu Quả

Thu hút hơn 150 lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhân sự, hội thảo Phần thưởng tổng cộng – Phát triển nguồn nhân lực & Môi trường làm việc: Sức mạnh của sự kết hợp hiệp lực diễn ra tại Hà Nội đã giới thiệu một cách tiếp cận toàn diện cho chiến lược nhân sự, đặc biệt là giữ chân nhân tài.

Diễn giả: 

  • Bà. Trinh Thu Hong – Trưởng phòng nhân sự – Tập đoàn FPT
  • Bà. Tran Thanh Mai – Giám đốc nhân sự quốc gia – IBM Việt Nam 
  • Bà. Alexis Pham – Giám đốc nhân sự, Techkut
  • Bà. Hoa Nguyen – Giám đốc cấp cao của Mercer Khảo sát lương & Dịch vụ tư vấn nhân sự – Talentnet Corporation.

Hội thảo tập trung vào việc chia sẻ các chiến lược quản lý thực tế từ các doanh nghiệp hàng đầu, cũng như những hiểu biết về thị trường từ báo cáo Khảo sát thù lao mới nhất của Mercernet Talentnet, giúp khách tham gia có cái nhìn toàn diện về các giải pháp khả thi cho mối quan tâm nhân sự của họ. Dưới đây là một số điểm nổi bật từ sự kiện này:

Không phải lúc nào cũng về tiền

Bà Alexis Phạm - Giám đốc nhân sự

Trả lời câu hỏi về mức lương có phải là công cụ tốt nhất để giữ chân nhân tài không? Bà Alexis Phạm – Giám đốc nhân sự, Techkut đã chia sẻ cách thức TechBank xây dựng cơ cấu tổng thưởng. Gần đây, Techodar đã điều hành mô hình chính sách bồi thường mới bằng cách định lượng các giá trị cốt lõi, tập trung vào tổng gói thù lao, không chỉ tiền lương. 

Bà Trần Thanh Mai - Giám đốc nhân sự quốc gia - IBM Việt Nam

Có cùng quan điểm, Bà Trần Thanh Mai – Giám đốc nhân sự quốc gia – IBM Việt Nam đã nói về cách IBM xây dựng các chính sách đào tạo và phát triển cũng như lưu ý quan trọng để giúp đánh giá hiệu quả. Theo đó, một chính sách đào tạo được thực hiện vào đúng thời điểm có thể hoạt động như một công cụ mạnh mẽ để giữ chân nhân tài. 

Bà Trịnh Thu Hồng - Trưởng phòng Nhân sự - Tập đoàn FPT

Trịnh Thu Hồng – Trưởng phòng Nhân sự – Tập đoàn FPT cũng giới thiệu những ý tưởng mới trong việc xây dựng môi trường làm việc tốt, tạo sự kết nối giữa nhân viên và văn hóa doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để vẽ nên bức tranh hoàn hảo từ Tổng số phần thưởng – Chính sách đào tạo & phát triển – Môi trường làm việc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải chủ động và linh hoạt trong khi đưa sự kết hợp được đề cập vào thực tế. Sau đó, khi tất cả các yếu tố đã được “đồng bộ hóa” với bối cảnh kinh doanh của công ty, nó sẽ tạo ra hiệu ứng hallo giúp di chuyển sự gắn kết và hiệu suất của nhân viên. Nói cách khác, cả hai yếu tố hữu hình và vô hình có thể thúc đẩy nguồn nhân lực tự huy động theo hướng tích cực.

Quản lý hiệu quả bắt đầu với gói phần thưởng “thông minh” 

Bà Hoa Nguyễn - Giám đốc cấp cao của Phòng tư vấn nhân sự và khảo sát lương Mercer - Talentnet Corporation

Trong hội thảo, các diễn giả cũng đồng ý về tầm quan trọng của việc thiết lập một chế độ khen thưởng và minh bạch cho tất cả các cấp độ lực lượng lao động. Đề án, như đã đề xuất, có thể bao gồm công cụ đánh giá hiệu suất, thiết lập mục tiêu, quản lý khối lượng công việc, gói bồi thường và lợi ích, chính sách phúc lợi, Ngoài ra, bà Hoa Nguyễn – Giám đốc cấp cao của Phòng tư vấn nhân sự và khảo sát lương Mercer – Talentnet Corporation cũng chia sẻ Quan điểm của cô “Cấu trúc khuyến khích đóng một vai trò quan trọng, cùng với nhu cầu của cả vị trí người nước ngoài và người nước ngoài ở mọi cấp độ. Một trong những công cụ hiệu quả thường được các chuyên gia nhân sự khuyên dùng là Báo cáo khảo sát lương hàng năm. Tuy nhiên, công cụ này cần được đầu tư. đúng thời điểm để tạo ra một chiến lược nhân sự “thông minh” theo đúng hướng để hỗ trợ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc xác định kế hoạch chiến lược nhân sự dài hạn mà sau đó có thể thúc đẩy kết quả kinh doanh. 

Vui lòng bấm vào đây để tải bản thuyết trình

——————————————————————————-

Một vài hình ảnh trong buổi hội thảo:

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 1

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 2

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 3

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 4

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 5

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 6

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 8

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 9

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 10

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 11

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 12

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 13

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 14

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 16

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 15

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 17

Hình ảnh trong buổi hội thảo - 18

Xin bấm vào đây để tải bài thuyết trình từ hội thảo

  (Thông tin tổng hợp từ hội thảo)

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!