Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Hot

Giám đốc bán hàng

Hồ Chí Minh
| Hết hạn: 31/01/2022
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Hàng tiêu dùng nhanh

TRÁCH NHIỆM:

1. Hoạch định chiến lược và dự báo

 • Xây dựng chiến lươc kinh doanh dựa trên phân tích thị trường và đánh giá cơ hội kinh doanh trong ngắn hạn (1 năm) và trung hạn (3 năm);
 • Xây dựng các chương trình hành động phù hợp với chiến lược kinh doanh ngắn hạn và trung hạn;
 • Xây dựng kế hoạch ngân sách phù hợp kế hoạch kinh doanh hàng năm;
 • Xây dựng mục tiêu và các chỉ tiêu đo lường hiệu quả (KPI) tương ứng cho từng nhân viên/từng nhóm nhân viên bán hàng dựa trên chiến lươc kinh doanh hàng năm;
 • Xây dựng dự báo bán hàng định kỳ dựa trên sức mua và xu hướng nhu cầu thị trường;
 • Xây dựng chiến lược bán hàng cho các sản phẩm mới và các kênh phân phối mới.

2. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh

 • Tổ chức thực hiện các chương trình hành động đã đề ra theo kế hoạch kinh doanh đã được phê duyệt;
 • Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch ngân sách đã được phê duyệt cho từng khu vực, kênh bán hàng;
 • Theo dõi, đánh giá tiến trình thực hiện các mục tiêu và các chương trình hành động định kỳ tuần/tháng và lên kế hoạch hành động thích hợp, kịp thời nhằm đạt mục tiêu.

3. Xây dựng và phát triển Quan hệ khách hàng

 • Thống nhất các điều kiện hợp tác và trình Ban Giám đốc tái ký kết các Hợp đồng hiện tại theo thời hạn quy định; 
 • Phát triển khách hàng/kênh bán hàng mới; Thương thảo các điều kiện hợp tác và trình Ban Giám đốc ký kết Hợp đồng với khách hàng/kênh bán hàng mới.
 • Theo dõi, giám sát và xử lý nhanh chóng các vấn đề phát sinh cho từng khách hàng;
 • Quản lý vị trí và hình ảnh trưng bày trưng bày tại địa điêm kinh doanh của khách hàng;

4. Phối hợp các phòng ban

 • Phối hợp với Marketing xây dựng chương trình khuyến mãi nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và xây dựng hình ảnh cho từng nhãn hàng.
 • Giám sát và đề xuất cải tiến đối với các hoạt động của các phòng ban có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến kết quả kinh doanh như :
  • Quản lý hàng hóa tồn kho, quản lý hạn sử dụng, 
  • Quản lý đặt hàng, xử lý đơn hàng, giao hàng,... 
 • Phối hợp bộ phận Tài chính Kế toán trong các hoạt động liên quan:
  • Xây dựng Kế hoạch ngân sách; Chỉ tiêu KPI 
  • Kiểm soát chi phí hoạt động theo Kế hoạch ngân sách được duyệt
  • Công nợ và thu hồi công nợ

5. Đào tạo và phát triển đội ngũ

 • Đào tạo, trang bị đầy đủ năng lực cho đội ngũ nhân viên và quản lý bán hàng;
 • Giám sát và hỗ trợ kịp thời để từng nhân viên bán hàng đạt được mục tiêu kinh doanh tháng/quý/năm.

6. Báo cáo

 • Báo cáo định kỳ hàng tháng/quý cho Ban giám đốc về tiến độ triển khai kế hoạch kinh doanh và các hoạt động triển khai trong tháng/quý tiếp theo nhằm đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh tháng/quý/năm;
 • Báo cáo định kỳ tháng/quý về phân tích thị trường và cơ hội phát triển kinh doanh

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp đại học quản trị kinh doanh / marketing/ ngoại thương
 • 5 năm kinh nghiệm ở vị trì tương đương.
 • Kỹ năng xây dựng chiến lược và mục tiêu kinh doanh.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức thực hiện;
 • Kỹ năng lãnh đạo;
 • Kỹ năng quản lý;
 • Kỹ năng trình bày;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, phân tích và giải quyết vấn đề;
 • Đọc hiểu và giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.
 • Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Outlook, and PowerPoint
 • Ưu tiên cho UCV có năm sinh từ năm 1980 và trẻ hơn
 • Ưu tiên UCV có kinh nghiệm phân phối cho ngành hàng FMCG kênh MT
   

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Huynh Ngoc Bao Vy  (84) 6291 4188 - Ext: 505
Đăng nhập để xem mức lương
Hàng tiêu dùng nhanh

Về Khách Hàng