Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Hot

Giám đốc ban Tài Chính - Kế toán

Hà Nội
| Hết hạn: 10/11/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Bất động sản / Dịch vụ xây dựng

TRÁCH NHIỆM:

 • Xây dựng và quản lý bộ máy nhân sự của Ban.
 • Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, chức năng – nhiệm vụ và các quy trình (… ) liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban.
 • Nhận diện và đánh giá rủi ro mảng phụ trách. Lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro, theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro mảng phụ trách.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra, cập nhật, hạch toán kế toán, hệ thống sổ sách, báo biểu, chứng từ.
 • Kiểm tra, giám sát quản lý công nợ, hạch toán sổ sách kế toán về tình hỉnh kinh doanh mua bán căn hộ.
 • Giám sát về tính đầy đủ, chính xác của hồ sơ thanh toán, tạm ứng cho nhà thầu.
 • Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong Tập đoàn theo đúng chức năng và nhiệm vụ của kế toán.
 • Kiểm soát mọi hoạt động phát sinh hàng ngày của Ban Kế toán.
 • Đưa ra giải pháp và quyết định các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính của các Công ty trong Tập đoàn.
 • Làm việc trực tiếp với các Phòng/Ban/Trung tâm trong Tập đoàn.
 • Liên hệ và làm việc trực tiếp với các cơ quan quản lý nhà nước như: Các Cục / Chi cục Thuế quản lý, các Sở Ban ngành liên quan khác, …
 • Lập và báo cáo công việc định kỳ theo quy định của Tập đoàn.
 • Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

YÊU CẦU:

 • Yêu cầu đặc biệt: Nữ (35-40 tuổi)

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên môn: Kế toán.
 • Hiểu biết pháp luật về lĩnh vực liên quan.
 • Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ ACCA hoặc CPA.
 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp và báo cáo.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Tập đoàn lớn, ưu tiên lĩnh vực bất động sản.
 • Có khả năng lãnh đạo.
 • Chịu được áp lực trong công việc.

 

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Pham Thi Thanh Huyen (84) 4 3936 7618 - Ext: 106
Đăng nhập để xem mức lương
Bất động sản / Dịch vụ xây dựng

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự