Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Giám Đốc Điều Hành

Hồ Chí Minh
| Hết hạn: 15/10/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Hàng tiêu dùng nhanh

Địa điểm làm việc: Cần Thơ.

TRÁCH NHIỆM:

 • Xây dựng và triển khai chiến lược dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Công ty nhằm đạt được tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.
 • Chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, triển khai ngân sách hàng năm đảm bảo đạt được các cam kết với Tập đoàn và với các Cổ đông; tuân thủ MOA của Tập đoàn.
 • Thúc đẩy tăng trưởng hàng năm về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
 • Định hướng cho việc cải tiến không ngừng trong hoạt động của mọi bộ phận thông qua việc tạo lập hình mẫu khi điều hành công việc, tăng sự gắn kết và phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận.
 • Xây dựng và duy trì hệ thống quản trị chặt chẽ, hiệu quả, đồng bộ, tối ưu hóa trong việc việc sử dụng nguồn lực được giao phó.
 • Xây dựng đội ngũ, phát triển văn hóa doanh doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi đã được phê duyệt nhằm tuyển dụng các nhân viên phù hợp, phát huy tối đa năng lực của mỗi nhân viên, tạo lập sự gắn kết lâu dài của các nhân viên phù hợp với công ty.
 • Chịu trách nhiệm chung trong các hoạt động quản trị Tài chính kế toán, Bán hàng và dịch vụ sau bán hàng, Marketing và Truyền thông, Nghiên cứu và phát triển vùng nguyên liệu, Quản trị rủi ro, Kiểm soát nội bộ, Quản lý quy trình và đảm bảo chất lượng, Công nghệ thông tin và trách nhiệm xã hội.
 • Các nhiệm vụ khác được phân công.

YÊU CẦU:

 • Ưu tiên kinh nghiệm trong ngành thực phẩm.
 • Có kinh nghiệm trong việc tìm kiếm đối tác, mở rộng kinh doanh ra thị trường nước ngoài (ưu tiên kinh nghiệm làm B2B).
 • Tiếng Anh giao tiếp tốt và đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
 • Kiến thức trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế.
 • Kiến thức về hệ thống, quy trình kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
 • Có kiến thức về pháp luật, thuế quan trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.
 • Hiểu rõ pháp luật, thông lệ ngoại thương/thương mại, vận dụng để đưa vào những điều khoản hợp đồng có lợi cho Công ty; đồng thời, thuyết phục được đối tác chấp thuận các nội dung của văn thư/hợp đồng ngoại thương.
 • Am hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến dự án đầu tư; Kiến thức thiết lập và thẩm định dự án; Kiến thức về tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát hoạt động; quy trình kiểm soát rủi ro dự án.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Huynh Ngoc Bao Vy (84) 6291 4188 - Ext: 505
Đăng nhập để xem mức lương
Hàng tiêu dùng nhanh

Về Khách Hàng