Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Giám Đốc Văn Phòng Chuyển Đổi

Hà Nội
| Hết hạn: 12/11/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Dịch vụ tài chính

TRÁCH NHIỆM:

 • Thiết lập Chiến lược Chuyển đổi số tổng quan phục vụ nhu cầu phát triển của công ty.
 • Tổ chức nghiên cứu đổi mới sáng tạo, công nghệ/giải pháp mới trong chuyển đổi số, là đầu mối làm việc với các đơn vị chuyên môn về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
 • Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và đề xuất việc ứng dụng công nghệ/giải pháp mới nhằm đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược Chuyển đổi số của Công ty.
 • Chủ động tư vấn, cung cấp cho các đơn vị nghiệp vụ các giải pháp, các sáng kiến, cải tiến phù hợp trong chuyển đổi số đối với từng đơn vị nghiệp vụ.
 • Thường xuyên cập nhật công nghệ mới và tiếp xúc với các đối tác, tìm hiểu xu hướng trong lĩnh vực công nghệ mới.
 • Tham gia triển khai một số chương trình Chuyển đổi số thiết yếu, nền tảng.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan để phát triển và khai thác các giải pháp Chuyển đổi số mới nhằm tạo lợi thế cạnh tranh.
 • Phát hiện, kiểm soát và báo cáo các chương trình, kế hoạch đi ngược lại hoặc không đáp ứng với kế hoạch và chiến lược Chuyển đổi số.
 • Các chức năng, nhiệm vụ khác do Giám đốc Khối (GĐ Vận hành) giao trong từng thời kỳ.

YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành CNTT hoặc các ngành có liên quan.
 • Am hiểu về các công nghệ, và khả năng ứng dụng các giải pháp mới bao gồm nhưng không giới hạn (AI, ML, BlockChain, IOT, BigData...).
 • Có chuyên môn trong việc lập kế hoạch ngân sách, quản lý tài chính và quản lý tài nguyên.
 • Có khả năng áp dụng các công nghệ mới vào việc tối ưu hóa, chuyển đổi các qui trình kinh doanh.
 • Có khả năng đọc tài liệu, giao tiếp, email trao đổi công việc bằng tiếng Anh lĩnh vực chuyên môn.
 • Có kỹ năng quản lý/lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch/sắp xếp công việc cao.
 • Khả năng lãnh đạo, thực thi một cách thích hợp trong các hoàn cảnh cụ thể.
 • Kỹ năng phân tích, bao gồm cả khả năng triển khai có hiệu quả các nguồn lực.
 • Có khả năng nâng cao hiệu quả hoạt động, cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực CNTT.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Có ít nhất 8 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực quản lý Hệ thống CNTT trong ngành Tài chính/ Chứng khoán.
 • Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo hoặc chịu trách nhiệm về digital và chuyển đổi số; Ứng viên đã giữ vị trí tương đương tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính lớn trong nước và nước ngoài.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Mr. Cao Anh Tu (84) 24 3936 7618 - Ext: 120
Địa chỉ email: cao.anh.tu@talentnet.vn
Đăng nhập để xem mức lương
Dịch vụ tài chính

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự