Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

Merchandise Manager

Hà Nội
| Hết hạn: 16/11/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

TRÁCH NHIỆM:

Nhiệm vụ & Công việc cụ thể Tham gia quản trị chiến lược và quản trị vận hành tổ chức:

 • Tham gia xây dựng chiến lược công ty và kế hoạch phát triển hoạt động phòng Phát triển & QL đơn hàng;
 • Tổ chức thực hiện chiến lược/ kế hoạch phát triển khách hàng và phát triển thị trường;
 • Xây dựng, rà soát hoàn thiện và giám sát thực hiện các quy trình công việc liên quan đến kinh doanh và quản lý đơn hàng;
 • Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Phòng PT&QL đơn hàng;
 • Tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện mô hình tổ chức công ty và các quy trình công việc có liên quan;
 • Hoàn thiện các hướng dẫn CV trong hệ thống QLCL

Quản trị nhân sự tại Phòng:

 • Tham gia tuyển dụng, phỏng vấn nhân viên và bố trí, sắp xếp nhân sự của Phòng QLĐH;
 • Thống kê nhu cầu đào tạo và theo dõi, thực hiện đào tạo năng lực chuyên môn tại Phòng;
 • Đánh giá năng lực chuyên môn của nhân viên Phòng và  hỗ trợ nhân viên xây dựng định hướng phát triển sự nghiệp;
 • Quản lý và đánh giá kết quả công việc Phòng và các cá nhân trong Phòng;
 • Cân đối & Đề xuất chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ cho nhân viên.

Quản lý thực hiện các hoạt động công việc chuyên môn của Phòng QLĐH:

 • Nhận thông tin các đơn hàng và tổ chức hoạt động cân đối nhu cầu NPL cho đơn hàng & đặt hàng
 • Xác định địa điểm tổ chức sản xuất đơn hàng, lập & giao kế hoạch sản xuất
 • Theo dõi đồng bộ các yếu tố đầu vào phục vụ cho sản xuất, xử lý các phát sinh liên quan đến yếu tố đầu vào
 • Theo dõi tiến độ sản xuất đơn hàng, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan ảnh hưởng đến tiến độ, sản lượng và chất lượng của đơn hàng.
 • Phối hợp với các phòng ban, Nhà máy & trực tiếp làm việc với khách hàng để thương thảo/ giải quyết các phát sinh
 • Chuẩn bị xuất hàng và theo dõi hàng xuất, nhận phản hồi của Khách hàng về hàng xuất.
 • Hỗ trợ theo dõi thanh toán của Khách hàng
 • Lập quyết toán đơn hàng và xử lý NPL của đơn hàng
 • Và các nhiệm vụ liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

YÊU CẦU:

Kiến thức: 

 • Trình độ học vấn: Đại học – Chuyên ngành ngoại thương, ngoại ngữ, marketing hoặc Thương mại
 • Kiến thức chuyên môn: 
  • Hiểu và nắm được kiến thức về ngành dệt may.
  • Nắm được tổng quan thị trường nguyên phụ liệu, thị trường hàng vải, may mặc trong và ngoài nước.
  • Nắm vững kiến thức về kinh doanh và chăm sóc khách hàng
 • Kiến thức bổ trợ: hiểu biết về văn hóa và kỹ năng giao tiếp với khách hàng quốc tế

Kỹ năng:

 • Kỹ năng chuyên môn:
  • Kỹ năng thu thập thông tin, tổng hợp, lập báo cáo.
  • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình.
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý (Nếu là vị trí quản lý):
  • Kỹ năng quản lý cấp trung (ít nhất 3 năm)
  • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc.
 • Kỹ năng bổ trợ:
  • Yêu cầu cao về tính liêm chính và đạo đức kinh doanh. 
  • Tôn trọng quy tắc ứng xử theo các chuẩn mực quốc tế. 

Phẩm chất:

 • Tích cưc, chủ động trong công việc, có trách nhiệm cao.  linh hoạt 
 • Trung thực, hòa nhã, tính thuyết phục cao
 • Khả năng chịu áp lực cao, khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề

Kinh nghiệm: Có thời gian công tác ở vị trí tương đương ít nhất 3 năm

Yêu cầu khác: 

 • Có thể đi công tác xa thường xuyên
 • Tiếng Anh thành thạo viết nói

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Nguyen Thi Ngoc Ly (84) 24 3936 7618 - Ext: 142
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự