Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH SẢN XUẤT

Hà Nội
| Hết hạn: 23/11/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Bất động sản / Dịch vụ xây dựng

TRÁCH NHIỆM:

 • Chịu trách nhiệm với Tổng Giám Đốc về hành chính, hoạt động sản xuất, chất lượng, bảo dưỡng và tồn kho, quản lý nhân sự và các nguồn lực của 6 nhà máy.
 • Quản lý điều hành công tác sản xuất của 6 nhà máy, đảm bảo đạt được định mức về năng suất, sản lượng, chất lượng và luôn hoàn thành đúng tiến độ được giao.
 • Thực hiện việc bố trí cân đối hợp lý hoạt động của hệ thống dây chuyền sản xuất, đảm bảo hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao,
 • Đưa ra chiến lược phát triển tầm vĩ mô, và hướng đi cho hoạt động sản xuất của 6 nhà máy của Tập đoàn
 • Định kỳ quản lý các nhà máy tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống máy móc, trang thiết bị của 6 nhà máy.
 • Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn và tìm các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm. Đề xuất những giải pháp cải tiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 6 nhà máy.
 • Chịu trách nhiệm về sự an toàn cho con người và tài sản Công ty trong 6 nhà máy.
 • Tạo lập, thúc đẩy và duy trì một môi trường văn hóa chất lượng, hướng vào khách hàng, cải tiến liên tục.
 • Đánh giá kết quả hoạt động 6 nhà máy theo định kỳ.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

YÊU CẦU:

 • Nam trên 40 tuổi, có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm trong ngành sản xuất, ưu tiên cao là sản xuất ngành thép.
 • Có kinh nghiệm set up các nhà máy sản xuất mới.
 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành như cơ khí, chuyên ngành kỹ thuật, quản lý sản xuất.
 • Có khả năng lập kế hoạch sản xuất, phân bổ và quản lý nhân sự , lập kế hoạch tài chính sản xuất, lập dự toán, kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho phạm vi nhiều nhà máy sản xuất.
 • Am hiểu quy trình gia công, chế tạo thép, ống thép.
 • Ưu tiên có khả năng tiếng Anh giao tiếp trong công việc.
 • Tác phong lãnh đạo, khả năng làm việc độc lập, xử lý tình huống linh hoạt.
  Đam mê công việc và chịu được áp lực công việc cao.
 • Ưu tiên: Các ứng viên đang giữ các chức vụ tổng giám đốc sản xuất/ phó tổng giám đốc sản xuất tại các công ty sản xuất lớn trên 1000 nhân sự.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Hoang Ngoc Anh  (84) 24 3936 7618 - Ext: 127
Địa chỉ email: hoang.ngoc.anh@talentnet.vn
Đăng nhập để xem mức lương
Bất động sản / Dịch vụ xây dựng

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự