Skip to main content

Giỏ hàng (0 sản phẩm)

Không có sản phẩm trong giỏ hàng của bạn.

LÊN ĐẦU TRANG
Hot

Phó tổng giám đốc - phụ trách sản xuất - ngành gạch men cao cấp

Khác
| Hết hạn: 30/09/2021
ỨNG TUYỂN NGAY
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

Working location: Vĩnh Phúc

TRÁCH NHIỆM:

Trách nhiệm, nhiệm vụ quản lý:

 • Xây dựng cập nhập chỉnh sửa Chức năng nhiệm vụ của bộ phận.
 • Xây dựng cập nhập chỉnh sửa Định Biên nhân sự.
 • Xây dựng MTCV của vị trí công việc trong bộ phận.
 • Xây dựng, cập nhập các quy trình, văn bản, hướng dẫn công việc, vận hành quy định của Bộ phận.
 • Xây dựng lộ trình nghề nghiệp; kế hoạch đào tạo, bổ sung/ thay thế/ kế thừa lao động; … của Bộ phận/ Đơn vị dưới quyền và triển khai thực.
 • Nghiên cứu, xây dựng các quy trình, quy định liên quan đến công việc đang thực hiện.
 • Xây dựng, theo dõi và kiểm soát Định mức/ Chi phí hoạt động cho bộ phận.
 • Xây dựng, theo dõi và kiểm soát ngân sách hoạt động (không bao gồm ngân sách chức năng) của bộ phận định kỳ.
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá/ đo lường/ Xếp hạng … nhân sự.
 • Xây dựng cơ chế, p/a tính lương của bộ phận theo Quỹ lương phân bổ theo Quỹ lương được chia của Bộ phận/ Đơn vị và thực hiện.
 • Quản lý các tài sản của bộ phận được giao phụ trách.
 • Tham mưu lãnh đạo Công ty cải tiến mô hình và cơ cấu tổ chức sản xuất.
 • Tham mưu lãnh đạo Công ty các quyết định về phát triển, nâng ca năng lực sản xuất.

Trách nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn:

 • Phân tích và đề xuất phương án tối ưu hóa sản xuất bao gồm việc đưa ra giải pháp để nâng cao chất lượng, sản lượng, và tối ưu hóa chi phí hoạt động của tất cả các công ty sản xuất.
 • Giám sát, đôn đốc, hỗ trợ, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất của các nhà máy.
 • Phê duyệt, đề xuất, thẩm định dự án đầu tư cải tiến và vật tư có giá trị lớn của các công ty sản xuất.
 • Tham gia hội đồng nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới.
 • Đào tạo, hướng dẫn, quản lý các quy trình của các công ty thành viên: ISO, TPM, Kaizen, PCCC, ATLD,… và chuẩn hóa các tài liệu về mật kỹ thuật, vận hành, thông số kỹ thuật, mã vật tư, hệ thống thống kê… cho các công ty sản xuất.
 • Lập và tối ưu hóa kế hoạch sản xuất cho các đơn vị thành viên và đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của bán hàng.
 • Giám sát, đôn đốc các công ty thành viên thực hiện nội quy, quy chế của công ty, các quy định về quản lý tài sản, quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động, etc….
 • Xây dựng kế hoạch công việc, đầu tư, ngân sách, định biên, chính sách lương thưởng, định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho các đơn vị sản xuất.
 • Quản lý, xây dựng chiến lược dài hạn cho việc đào tạo nhân sự của các công ty  trong khối sản xuất.

Trách nhiệm, nhiệm vụ khác:

 • Tham vấn cho tổng giám đốc và hội đồng quản trị về chiến lược kinh doanh mới, cùng các thông tin của đối thủ trên thị trường. Các công việc khác liên quan đến nhiệm vụ công việc được phân nhiệm.

YÊU CẦU:

 • Trình độ học vấn: Đại học trở lên.
 • Chuyên ngành: Kỹ thuật/ kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Chứng chỉ: Chứng chỉ word, exl,…
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu có 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý sản xuất.
 • Kiến thức chuyên môn: Hiểu biết và nắm rõ về công nghệ sản xuất gạch ốp lát ceramic; Hiểu biết về môi trường kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (gạch ốp lát).
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
 • Ngoại ngữ: Đọc, viết các tài liệu chuyên môn bằng Tiếng Anh.
 • Kỹ năng: Kỹ năng tổ chức, quản lý nguồn lực; Kỹ năng kiểm tra, giám sát; Kỹ năng lập kế hoạch; Kỹ năng đàm phán, thuyết phục; Kỹ năng làm việc nhóm.
 • Thái độ/tố chất: Linh hoạt và thích nghi; Trung thực, thẳng thắn; Khả năng học hỏi và cập nhật.

Nếu bạn cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Ms. Hoang Ngoc Anh (84) 24 3936 7618 - Ext: 127
Địa chỉ email: hoang.ngoc.anh@talentnet.vn
Đăng nhập để xem mức lương
Sản xuất

Về Khách Hàng

Việc Làm Tương Tự