Skip to main content
LÊN ĐẦU TRANG
BAN CHUYÊN GIA

Nhóm chuyên gia quốc tế

Nguyễn Thị Quỳnh Phương

GĐ.Bộ Phận Tư Vấn Nhân Sự
Talentnet Corporation

CHUYÊN GIA TALENTNET

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương là Giám Đốc Bộ Phận Tư Vấn Nhân Sự tại Công Ty Talentnet, đối tác độc quyền của Mercer tại Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tìm kiếm, tuyển dụng nhân sự cao cấp và tư vấn nhân sự.

Hoa Nguyễn

Chuyên Gia Tư Vấn Cấp Cao Bộ Phận Khảo Sát Lương Talentnet-Mercer và Tư Vấn Nhân Sự
Talentnet Corporation

CHUYÊN GIA TALENTNET

Bà Hoa Nguyễn là Chuyên gia tư vấn Cấp Cao Bộ Phận Khảo Sát Lương Talentnet-Mercer và Tư Vấn Nhân Sự tại Công Ty Talentnet, đối tác độc quyền của Mercer tại Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát lương và tư vấn nhân sự.

Trần Ngọc Thích

Trưởng phòng Pháp Chế
Talentnet Corporation

CHUYÊN GIA TALENTNET

Ông Trần Ngọc Thích hiện là Trưởng Phòng Pháp Chế tại Công Ty Talentnet. Ông đã từng giữ vị trí Quản Lý tại một công ty luật hàng đầu Việt Nam trong hơn 04 năm và là Trưởng Phòng Pháp Chế của một tập đoàn lớn nước ngoài trong hơn 08 năm.

Tìm câu hỏi

Bạn đã sẵn sàng cho những thay đổi chiến lược trong các hoạt động nhân sự của mình?
Hãy gửi yêu cầu cho chúng tôi để nhận thông tin chi tiết

Tin tức được đề xuất