THÔNG TIN BẢO MẬT

Thông tin bảo mật của Talentnet được cập nhật và có hiệu lực từ 30/01/2023.

Thông tin về chủ sở hữu website

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI NHÂN TÀI
Địa chỉ: Lầu 6, Cao ốc Star, 33 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 28) 6 291 4188 Fax: (84 28) 6 291 4088
GPDKKD số: 0305202145
Cấp ngày 18/9/2007 bởi: Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.HCM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT:

Bà Tiêu Yến Trinh

Tổng Giám đốc

* Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần Kết Nối Nhân Tài. Vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn thông tin từ website này.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chính sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này (“Chính Sách”) thể hiện cam kết của Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (“Talentnet”) đối với thông tin cá nhân của Anh/ Chị, bao gồm các nội dung sau: (i) Mục đích thu thập thông tin; (ii) Phạm vi sử dụng thông tin; (iii) Thời gian lưu trữ thông tin; (iv) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin; (v) Địa chỉ của đơn vị thu thập, quản lý thông tin và hỗ trợ khách hàng; (vi) Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và sửa chỉnh sửa dữ liệu cá nhân; (vi) Giải quyết khiếu nại; (vii) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng.

Chính Sách này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần phải thông báo trước để phù hợp với nhu cầu và các chính sách khác của Talentnet. Việc cập nhật sẽ tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam theo từng thời điểm. Bản cập nhật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Talentnet.

1. Mục đích thu thập thông tin

Talentnet sử dụng thông tin được thu thập này để:

  • Cải thiện trải nghiệm của Anh/Chị khi sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet;
  • Quản lý các dịch vụ Talentnet cung cấp;
  • Phân nhóm đối tượng, phân loại khách hàng để phục vụ cho nhu cầu của Anh/ Chị tốt hơn;
  • Thực hiện phân tích để đo lường lưu lượng truy cập, xu hướng sử dụng cũng như các thông tin về nhân khẩu học đối với khách truy cập;
  • Cung cấp các nội dung được cá nhân hóa;
  • Ghi nhớ khi Anh/ Chị quay trở lại trang thông tin điện tử của Talentnet.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Loại thông tin Talentnet thu thập từ Anh/ Chị, gồm 02 loại:

a) Thông tin do Anh/ Chị tự nguyện cung cấp

Talentnet có thể yêu cầu Anh/Chị cung cấp thông tin cá nhân khi Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet: khi đăng ký một tài khoản mới, khi giao dịch trên eshop hoặc trang sự kiện, khi để lại thông tin liên hệ trên các trang liên hệ/mẫu đơn lấy thông tin liên hệ trong website Talentnet.

b) Thông tin được thu thập tự động khi Anh/ Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet

Khi Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet, đọc thư điện tử từ Talentnet hoặc sử dụng dịch vụ của Talentnet thông qua máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác, hệ thống sẽ tự động thu thập thông tin về thiết bị của Anh/ Chị và cách Anh/Chị tương tác trên trang thông tin điện tử của Talentnet, bao gồm:

  • Thông tin về cách Anh/ Chị sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet (ví dụ: các trang đã xem…);
  • Thông tin về thiết bị của Anh/ Chị (ví dụ: địa chỉ IP, loại thiết bị, loại trình duyệt, loại hệ điều hành…);
  • Tần suất Anh/ Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet và thời gian Anh/ Chị dành cho trang thông tin điện tử;
  • Địa điểm truy cập Internet.

Talentnet tiến hành thu thập các thông tin này thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp như từ trình duyệt hoặc thiết bị của Anh/Chị thông qua việc sử dụng cookies, pixel hoặc công nghệ tương tự và Talentnet sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác khác, như Google Analytics để thu thập thông tin này.

Những công nghệ này giúp Talentnet hiểu rõ hơn về hành vi của Anh/Chị, cho Talentnet biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web. Talentnet xem thông tin thu thập bằng cookies và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân. Những thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích cải thiện trải nghiệm trên trang thông tin điện tử của Talentnet.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Talentnet sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Anh/Chị cung cấp khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Talentnet cho đến khi Anh/Chị có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin

4.1 Google Analytics and Quảng cáo

Talentnet sử dụng Google Analytics để nhận ra Anh/ Chị và liên kết các thiết bị Anh/ Chị sử dụng khi Anh/ Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet. Google Analytics cho phép Talentnet hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với trang thông tin điện tử và cải thiện hiệu quả của trang thông tin điện tử của Talentnet.

Để biết thông tin về cách Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như cách Anh/ Chị có thể kiểm soát thông tin được gửi tới Google, vui lòng truy cập Bảo mật và Điều khoản – Google. Anh/ Chị có thể tìm hiểu về các lựa chọn từ chối cung cấp dữ liệu cho Google Analytics bằng cách truy cập Google Analytics Opt-out.

Talentnet cũng có thể sử dụng một số hình thức quảng cáo và các tính năng nâng cao khác thông qua Google Analytics, chẳng hạn như Tiếp thị lại (Remarketing) với Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, bên thứ ba quản lý các chiến dịch quảng cáo cho Talentnet, và Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Các tính năng này cho phép Talentnet sử dụng cookies của bên thứ nhất (như cookies của Google Analytics) và cookies của bên thứ ba để cùng nhau thông báo, tối ưu hóa và hiển thị quảng cáo dựa trên lịch sử truy cập của Anh/Chị đối với dịch vụ của Talentnet. Anh/Chị có thể tùy chọn hoặc từ chối một số quảng cáo nhất định bằng cách truy cập Google Ads Preferences Manager, hiện có sẵn tại https://google.com/ads/preferences

4.2 Quảng cáo trực tuyến

Talentnet cho phép các mạng quảng cáo trực tuyến của bên thứ ba, mạng truyền thông xã hội hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác thu thập thông tin về việc Anh/ Chị sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet để họ có thể cải thiện các quảng cáo liên quan đến sở thích của Anh/ Chị đối với dịch vụ của Talentnet. Thông thường, thông tin Talentnet chia sẻ được cung cấp thông qua cookies hoặc các công nghệ tương tự, nhận ra Anh/ Chị và thu thập thông tin, ví dụ: truy cập vào nội dung nào, loại trình duyệt, thời gian và ngày Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử và thông tin khác. Talentnet hoặc các mạng quảng cáo trực tuyến sử dụng thông tin này để phát triển các nội dung phù hợp hơn với sở thích của Anh/ Chị. Như đã lưu ý ở trên, tùy thuộc vào trình duyệt hoặc thiết bị di động của Anh/ Chị, Anh/ Chị có thể tắt việc thu thập thông tin qua cookies hoặc các công nghệ tương tự. Anh/Chị cũng có thể giới hạn quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân thông qua cài đặt lại trên trình duyệt và thiết bị. Ví dụ, Anh/ Chị có thể từ chối một vài quảng cáo dựa trên sở thích của Anh/ Chị trên thiết bị di động của mình bằng cách chọn “giới hạn theo dõi quảng cáo” (đối với hệ điều hành iOS) hoặc “từ chối quảng cáo dựa trên sở thích” (đối với hệ điều hành Android).

4.3 Liên kết ngoài

Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử khác được quản lý bởi các tổ chức khác nằm ngoài Talentnet. Nếu Anh/ Chị truy cập trang thông tin điện tử tổ chức khác được dẫn từ trang thông tin điện tử của Talentnet, tổ chức khác đó có thể thu thập thông tin từ Anh/ Chị. Talentnet không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông lệ bảo mật của các trang thông tin điện tử đó.

5. Quyền lợi của người dùng

5.1. Quyền được biết

Anh/ Chị được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.2. Quyền đồng ý

Anh/ Chị được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp quy định tại Điều 17 Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.

5.3. Quyền truy cập

Anh/ Chị được truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.4. Quyền rút lại sự đồng ý

Anh/ Chị được quyền rút lại sự đồng ý của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.5. Quyền xóa dữ liệu

Anh/ Chị được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.6. Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

a) Anh/ Chị được yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác;

b) Việc hạn chế xử lý dữ liệu được thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Anh/ Chị, với toàn bộ dữ liệu cá nhân mà chủ thể dữ liệu yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.7. Quyền được cung cấp dữ liệu

Anh/chị được yêu cầu quản trị website/Bên Kiểm Soát dữ liệu cá nhân, bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân cung cấp cho bản thân dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.8. Quyền phản đối xử lý dữ liệu

a) Anh/ Chị được phản đối Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác;

b) Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thực hiện yêu cầu của chủ thể dữ liệu trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

5.9. Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện

Anh/ Chị có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

5.10. Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại

Anh/ Chị có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật khi xảy ra vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

5.11. Quyền tự bảo vệ

Anh/ Chị có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan và Nghị định này, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

6.    Thông tin liên hệ

Mọi thắc mắc hay phản hồi liên quan đến thông tin bảo mật, dữ liệu người dùng hoặc Anh/ Chị sử dụng các quyền lợi dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ:

Email: dataprivacy@talentnet.vn
Số điện thoại: (+84) 28 6291 4188

7.    Chính sách Cookie của Talentnet

Cookie là gì?
Cookie là một tệp tin nhỏ mà các máy chủ web của chúng tôi tự động lưu trên thiết bị của Quý khách. Tệp này cho phép website của chúng tôi tự động nhận diện và ghi nhớ Quý khách. Khi Quý khách truy cập website của chúng tôi lần tiếp theo, chúng tôi có thể thu thập thông tin của Quý khách một cách tự động thông qua các cookie.
“Cookie” được đề cập trong Chính Sách Cookie này sẽ bao gồm tất cả các kỹ thuật và công nghệ tương tự, kể cả web beacon và tệp nhật ký. Web beacon là một hình ảnh đồ họa nhỏ hoặc một mã lập trình web khác (cũng được gọi là “hình ảnh GIF rõ ràng” hoặc “pixel tag”) mà có thể được đặt vào các trang web và tin nhắn của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?
Chúng tôi sử dụng cookie theo nhiều cách khác nhau để nâng cao trải nghiệm của Quý khách trên website của chúng tôi, như:
•    Hiểu được cách thức Quý khách sử dụng website của chúng tôi
•    Cho Quý khách thấy được các sản phẩm và dịch vụ của Talentnet phù hợp với Quý khách
•    Hiển thị các quảng cáo phù hợp với Quý khách
Chúng tôi cũng có thể cho phép các tổ chức khác thu thập thông tin người dùng trên website của chúng tôi thông qua cookie. Việc sử dụng cookie cho phép các tổ chức khác giúp chúng tôi phân tích cách thức website của chúng tôi đang được sử dụng, đếm số lượng người truy cập website của chúng tôi, và hiển thị quảng cáo. Để hoàn thành các công việc này, chúng tôi có thể sử dụng cookie để trao đổi các thông tin về Quý khách với các tổ chức khác.
Cookie do chúng tôi sử dụng được gọi là “cookie bên thứ nhất” và cookie do các đối tác của chúng tôi sử dụng được gọi là “cookie bên thứ ba”.
 
Chúng tôi sử dụng các loại cookie nào?

Về cơ bản, chúng tôi sử dụng bốn loại cookie khác nhau như sau:
Cookie Cần Thiết – Đây là các cookie rất cần thiết để cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu. Chúng tôi có thể sử dụng Cookie Cần Thiết để xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng gian lận tài khoản người dùng. Với các cookie này, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ như tạo điều kiện để Quý khách giao tiếp trên mạng hoặc cung cấp các dịch vụ trực tuyến Quý khách đã yêu cầu. Nếu các cookie này bị tắt, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho Quý khách các dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu.
Cookie Phân Tích – Đây là các cookie dùng để tính tần suất Quý khách truy cập website của chúng tôi và cách thức Quý khách sử dụng website của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để hiểu được cách thức người dùng tương tác với website của chúng tôi cũng như để cải tiến website, các ứng dụng của chúng tôi sao cho người dùng có được trải nghiệm tốt hơn. Chúng tôi thu thập các thông tin như là các trang nào của chúng tôi được truy cập nhiều nhất và thông tin nhân khẩu học người dùng. Chúng tôi có thể sử dụng các cookie bên thứ ba để hỗ trợ hiệu suất thực hiện. Ví dụ, Cookie của Google Analytics cho chúng tôi các thông tin như về việc tương tác của Quý khách với các trang của chúng tôi và Quý khách có tải nội dung gì từ website của chúng tôi hay không.
Cookie Chức Năng – Đây là các cookie dùng để nhận diện Quý khách và ghi nhớ các tùy chọn ưa thích của Quý khách khi Quý khách truy cập lại website của chúng tôi, để chúng tôi có thể chuẩn bị cho Quý khách một trải nghiệm được cá nhân hóa tốt hơn. Ví dụ, nếu Quý khách ở Singapore, website của chúng tôi sẽ ghi nhớ điều này và tự động chuyển Quý khách đến trang chủ Singapore thay vì đến trang chủ Mã Lai hoặc trang chủ Thái Lan. Chúng tôi sử dụng cả các cookie bên thứ nhất và các cookie bên thứ ba.
Cookie Quảng Cáo – Đây là các cookie thu thập thông tin về truy cập của Quý khách vào website của chúng tôi, kể cả những nội dung Quý khách đã xem cũng như các thông tin về thiết bị, kiểu trình duyệt và tùy chọn ưa thích của Quý khách. Các cookie này điều chỉnh các hình thức marketing trực tuyến của chúng tôi cho phù hợp với các nhu cầu và sở thích cụ thể của Quý khách.

Quý khách có thể lựa chọn làm gì đối với cookie?
Nếu muốn xóa cookie hoặc yêu cầu trình duyệt web của Quý khách xóa hoặc từ chối cookie, Quý khách có thể thực hiện bước sau:
1. Quý khách có thể quản lý các cookie mà Quý khách cho phép trên máy tính của mình thông qua trình duyệt internet đang sử dụng và sẽ được thông báo mỗi lần trước khi trình duyệt web của Quý khách lưu cookie vào máy tính của Quý khách.
2. Hầu hết các trình duyệt web đều được cài đặt để mặc định chấp nhận cookie một cách tự động. Quý khách có thể chỉnh sửa cài đặt mặc định này bằng cách chọn cài đặt trình duyệt không chấp nhận cookie.
Đối với Cookie Quảng Cáo, Quý khách có thể thay đổi các tùy chọn của mình về cookie bên thứ ba cho mục đích phân tích và marketing trực tuyến bằng cách xóa cookie trong trình duyệt của Quý khách. Xin lưu ý rằng khi thực hiện như vậy, Quý khách có thể thấy các quảng cáo khác không phù hợp với mình.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu Quý khách xóa hoặc từ chối Cookie Cần Thiết, Cookie Chức Năng hoặc Cookie Phân Tích, Quý khách có thể không sử dụng được tất cả các tính năng chúng tôi dành cho Quý khách hoặc lưu trữ sở thích của Quý khách, và một số trang của chúng tôi có thể không được hiển thị đúng. Có thể không phải tất cả mọi chức năng của website chúng tôi đều được dành cho Quý khách, và với một số chức năng riêng Quý khách có thể chỉ được sử dụng ở phạm vi giới hạn.
Chính Sách Cookie này có thể được thay đổi tại từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

Liên hệ

Liên hệ

The Makeover 2024 chính thức trở lại!​

Thiết kế dành riêng cho lãnh đạo doanh nghiệp & nhân sự

15 & 16.10.2024 | TP.HCM

Nhận siêu ưu đãi 30% ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!