Skip to main content
LÊN ĐẦU TRANG

Chính sách bảo mật

Chính sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này thể hiện cam kết của Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài (“Talentnet”) đối với thông tin cá nhân của Anh/Chị, bao gồm việc làm rõ về những thông tin mà chúng tôi thu thập, mục đích thu thập cũng như những phương thức mà chúng tôi thực hiện để thu thập,  bảo vệ thông tin cá nhân của Anh/Chị.

Chính sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này có thể được cập nhật theo thời gian mà không cần phải thông báo trước để phù hợp với nhu cầu và các chính sách khác của Talentnet. Việc cập nhật sẽ tuân thủ theo quy định hiện hành của Việt Nam và các thông lệ quốc tế theo từng thời điểm. Bản chập nhật sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Talentnet.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet, Anh/Chị thừa nhận rằng Anh/Chị đã đọc, hiểu và chấp nhận các thông lệ được mô tả trong Chính sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

 1. Đối tượng nào sẽ được bảo vệ dưới Chính sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này?
 • Ứng viên
 • Khách hàng và Khách hàng tiềm năng
 • Khách (tổ chức hoặc cá nhân) truy cập trang thông tin điện tử
 • Các nhà cung cấp
 • Nhân viên Talentnet
 • Những người Talentnet liên hệ để tìm hiểu thêm về Ứng viên hoặc những người liên lạc khẩn cấp, người phụ thuộc hoặc người thụ hưởng của nhân viên của Talentnet.
 1. Chúng tôi thu thập dữ liệu nào?

Có 02 loại dữ liệu mà chúng tôi thu thập:

 1. Thông tin do Anh/Chị tự nguyện cung cấp

Một số trang điện tử của Talentnet sẽ yêu cầu Anh/Chị cung cấp thông tin cá nhân khi Anh/Chị truy cập. Bằng việc cung cấp thông tin của Anh/Chị trên trang thông tin điện tử của Talentnet, Anh/Chị đồng ý rằng Talentnet, các chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con thuộc Talentnet và các đối tác kinh doanh của Talentnet có thể sử dụng thông tin cá nhân mà Anh/Chị cung cấp để phục vụ cho nhu cầu của Anh/Chị và để thông tin đến Anh/ Chị những cập nhật mà Talentnet cho rằng phù hợp với nhu cầu của Anh/ Chị

 1. Thông tin được thu thập tự động khi Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet. Thông tin này được sử dụng cho mục đích cải thiện trải nghiệm trên trang thông tin điện tử của Talentnet.

Khi Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet, đọc thư điện tử từ Talentnet hoặc sử dụng dịch vụ của Talentnet thông qua máy tính, điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử khác, hệ thống sẽ tự động thu thập thông tin về thiết bị của Anh/Chị và cách Anh/Chị tương tác trên trang thông tin điện tử của Talentnet, bao gồm:

 • Thông tin về cách Anh/Chị sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet (ví dụ: các trang đã xem…);
 • Thông tin về thiết bị của Anh/Chị (ví dụ: địa chỉ IP, loại thiết bị, loại trình duyệt, loại hệ điều hành…);
 • Tần suất Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet và thời gian Anh/Chị dành cho trang thông tin điện tử;
 • Địa điểm truy cập Internet;

Talentnet tiến hành thu thập các thông tin này thông qua những cách thức minh bạch và hợp pháp: từ trình duyệt hoặc thiết bị của Anh/Chị thông qua việc sử dụng cookise, pixel hoặc công nghệ tương tự và Talentnet sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba và các đối tác khác, như Google Analytics để thu thập thông tin này.  

Những công nghệ này giúp Talentnet hiểu rõ hơn về hành vi của Anh/Chị, cho Talentnet biết mọi người đã truy cập vào những phần nào của trang web, tạo thuận lợi và đo lường hiệu quả của quảng cáo và tìm kiếm trên web. Talentnet xem thông tin thu thập bằng cookie và các công nghệ khác là thông tin phi cá nhân.

 1. Mục đích thu thập thông tin?

Talentnet sử dụng thông tin này để:

 • Cải thiện trải nghiệm của Anh/Chị khi sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet
 • Quản lý các dịch vụ Talentnet cung cấp
 • Phân nhóm đối tượng, phân loại khách hàng để phục vụ cho nhu cầu của Anh/Chị tốt hơn
 • Thực hiện phân tích để đo lường lưu lượng truy cập, xu hướng sử dụng cũng như các thông tin về nhân khẩu học đối với khách truy cập
 • Cung cấp các nội dung được cá nhân hóa
 • Ghi nhớ khi Anh/Chị quay trở lại trang thông tin điện tử của Talentnet 
 • Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cookies bên dưới.
 1. Talentnet sử dụng và bảo vệ các dữ liệu thu thập như thế nào?

Talentnet sẽ sử dụng thông tin do Anh/Chị cung cấp để hiểu rõ hơn nhu cầu của Anh/Chị, đồng thời phục vụ cho mục đích vận hành và cải thiện trang thông tin điện tử của Talentnet. Điều này sẽ góp phần tạo ra trải nghiệm tích cực đối với khách truy cập. Bên cạnh đó, Talentnet có thể phân tích thông tin do Anh/Chị cung cấp nhằm nắm bắt tốt hơn nhu cầu của Anh/Chị để giới thiệu và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của Talentnet và hỗ trợ Anh/Chị ở mức tốt nhất.

Talentnet có thể dùng các thông tin của Anh/Chị để cập nhật cho Anh/Chị các thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ của Talentnet hoặc cho mục đích tuyển dụng.

Talentnet không tiết lộ cho bên thứ ba thông tin cá nhân của Anh/Chị, hay bất kỳ thông tin nào về nhân khẩu học hoặc hành vi sử dụng của Anh/Chị trừ trường hợp được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo qui định của pháp luật hiện hành hoặc do Anh/Chị chỉ định về chính thông tin cá nhân của Anh/Chị.

Talentnet cam kết sẽ quản lý thông tin cá nhân của Anh/Chị dưới sự kiểm soát cẩn trọng. Talentnet cũng đã thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin cá nhân của Anh/Chị để bảo vệ thông tin khỏi sự truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng trái phép.

 1. Thời gian lưu trữ thông tin

Talentnet sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do Anh/Chị cung cấp khi truy cập vào trang thông tin điện tử của Talentnet cho đến khi Anh/Chị có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp. 

 1. Cookies, Quảng cáo trực tuyến và Liên kết ngoài
 1. Cookies

Cookies là một tệp dữ liệu nhỏ được gửi từ máy chủ trang thông tin điện tử đến trình duyệt trang thông tin điện tử khi trình duyệt đó truy cập trang thông tin điện tử của máy chủ. Talentnet có được thông tin chung về việc sử dụng Internet của Anh/Chị bằng cách sử dụng tệp cookies được lưu trữ trong ổ cứng của máy tính. Cookies giúp Talentent cải thiện trang thông tin điện tử của Talentnet để cung cấp dịch vụ tốt hơn và được cá nhân hóa hơn.

Cookies cho phép Talentnet:

 • Ghi nhớ đăng nhập của Anh/Chị
 • Nhận ra Anh/Chị khi Anh/Chị quay lại trang thông tin điện tử của Talentnet
 • Theo dõi lưu lượng truy cập trang thông tin điện tử trên cơ sở tổng hợp (nghĩa là không có cá nhân nào được xác định)
 • Theo dõi hiệu quả chiến dịch quảng cáo
 • Ghi nhận thông tin lượt truy cập

Anh/Chị có thể từ chối chấp nhận cookies bằng cách kích hoạt tắt cookies trên trình duyệt (Hầu hết các trình duyệt cho phép Anh/Chị tắt cookies). Tuy nhiên, việc tắt cookies có thể sẽ hạn chế trải nghiệm của Anh/Chị khi truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet. 

 1. Google Analytics và Quảng cáo

Talentnet sử dụng Google Analytics để nhận ra Anh/Chị và liên kết các thiết bị Anh/Chị sử dụng khi Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử của Talentnet. Google Analytics cho phép Talentnet hiểu rõ hơn cách người dùng tương tác với trang thông tin điện tử và cải thiện hiệu quả của trang thông tin điện tử.

Để biết thông tin về cách Google Analytics thu thập và xử lý dữ liệu, cũng như cách Anh/ Chị có thể kiểm soát thông tin được gửi tới Google, vui lòng truy cập www.google.com/policies/privacy/partners/. Anh/Chị có thể tìm hiểu về các lựa chọn từ chối cung cấp dữ liệu cho Google Analytics bằng cách truy cập https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ 

Talentnet cũng có thể sử dụng một số hình thức quảng cáo và các tính năng nâng cao khác thông qua Google Analytics, chẳng hạn như Tiếp thị lại (Remarketing) với Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, bên thứ ba quản lý các chiến dịch quảng cáo cho Talentnet, và Google Analytics Demographics and Interest Reporting. Các tính năng này cho phép Talentnet sử dụng cookies của bên thứ nhất (như cookies của Google Analytics) và cookies của bên thứ ba để cùng nhau thông báo, tối ưu hóa và hiển thị quảng cáo dựa trên lịch sử truy cập của Anh/Chị đối với dịch vụ của Talentnet. Anh/Chị có thể tùy chọn hoặc từ chối một số quảng cáo nhất định bằng cách truy cập Google Ads Preferences Manager, hiện có sẵn tại https://google.com/ads/preferences 

 1. Quảng cáo trực tuyến

Talentnet cho phép các mạng quảng cáo trực tuyến của bên thứ ba, mạng truyền thông xã hội hoặc các dịch vụ của bên thứ ba khác thu thập thông tin về việc Anh/Chị sử dụng trang thông tin điện tử của Talentnet để họ có thể cải thiện các quảng cáo liên quan đến sở thích của Anh/Chị đối với dịch vụ của Talentnet. Thông thường, thông tin Talentnet chia sẻ được cung cấp thông qua cookies hoặc các công nghệ tương tự, nhận ra Anh/Chị và thu thập thông tin, ví dụ: truy cập vào nội dung nào, loại trình duyệt, thời gian và ngày Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử và thông tin khác. Talentnet hoặc các mạng quảng cáo trực tuyến sử dụng thông tin này để phát triển các nội dung phù hợp hơn với sở thích của Anh/Chị. Như đã lưu ý ở trên, tùy thuộc vào trình duyệt hoặc thiết bị di động của Anh/Chị, Anh/Chị có thể tắt việc thu thập thông tin qua cookies hoặc các công nghệ tương tự. Anh/Chị cũng có thể giới hạn quảng cáo dựa trên sở thích cá nhân thông qua cài đặt lại trên trình duyệt và thiết bị. Ví dụ, Anh/Chị có thể từ chối một vài quảng cáo dựa trên sở thích của Anh/Chị trên thiết bị di động của mình bằng cách chọn “giới hạn theo dõi quảng cáo” (đối với hệ điều hành iOS) hoặc “từ chối quảng cáo dựa trên sở thích” (đối với hệ điều hành Android).

 1. Liên kết ngoài

Trang thông tin điện tử này có thể bao gồm các liên kết đến các trang thông tin điện tử khác được quản lý bởi các tổ chức khác nằm ngoài Talentnet. Nếu Anh/Chị truy cập trang thông tin điện tử tổ chức khác được dẫn từ trang thông tin điện tử của Talentnet, tổ chức khác đó có thể thu thập thông tin từ Anh/Chị. Talentnet không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thông lệ bảo mật của các trang thông tin điện tử đó.    

Nếu Anh/Chị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.