Skip to main content
LÊN ĐẦU TRANG

Tất cả sự kiện

Talentnet mang đến trải nghiệm khác biệt và kiến thức giá trị từ các chuyên gia trong lĩnh vực. Tham gia cùng chúng tôi ngay!

Nhấp để sắp xếp
XEM THEO DANH SÁCH

Sự kiện Công bố kết quả Khảo sát thù lao, lương, thưởng cho thành viên HĐQT & Ban điều hành Khảo sát mới nhất

Ho Chi Minh City

Sự kiện Công bố kết quả "Khảo sát về thù lao, lương và thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành" sẽ cung cấp cho các Doanh nghiệp những số liệu cập nhật nhất về lương, thưởng, phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của thành viên Hội đồng Quản trị và Cấp Lãnh đạo, từ đó Doanh nghiệp sẽ có những chính sách thu hút và giữ chân Cấp lãnh đạo một cách chiến lược nhất.