Cập Nhật Bộ Luật Lao Động (tháng 4 Năm 2017)

Cập Nhật Bộ Luật Lao Động (tháng 4 Năm 2017)

05/05/2017

Chính thức đóng góp vào quỹ cho các vụ tai nạn liên quan đến công việc và các bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017

Cập Nhật Bộ Luật Lao Động (tháng 4 Năm 2017)

Chính thức đóng góp vào quỹ cho các vụ tai nạn liên quan đến công việc và các bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017
Giảm xuống 0,5% trong các nhà tuyển dụng Đóng góp bảo hiểm thất nghiệp cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

I. QUYẾT ĐỊNH CHÍNH THỨC TRONG HỢP ĐỒNG CHO QUỸ CHO CÁC TAI NẠN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG VIỆC VÀ BỆNH NHÂN CÓ HIỆU QUẢ TỪ 1 THÁNG 1 NĂM 201

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/20175 / ND-CP vào ngày 14 tháng 4 năm 2017, cung cấp các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho quỹ cho các tai nạn liên quan đến công việc và các bệnh nghề nghiệp.

Nghị định này quy định rằng tỷ lệ đóng góp hàng tháng của người sử dụng lao động (từ ER ER) đối với quỹ cho các vụ tai nạn liên quan đến công việc (về WRA,) và các bệnh nghề nghiệp (đối với OD OD) chỉ bằng 0,5% hóa đơn tiền lương theo xã hội đóng góp bảo hiểm cho nhân viên của họ (EE EE).

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý cần điều chỉnh tổng tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 18% xuống 17,5% kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017.

Dưới đây là bảng tóm tắt các khoản đóng góp của bảo hiểm xã hội (trực tuyến SI SI), bảo hiểm y tế (định giá, và bảo hiểm thất nghiệp (giao diện người dùng), để biết thêm thông tin của bạn 
https://www.talentnet.vn/download/ND-44-2017-ENG.pdf

Bảng tóm tắt các khoản đóng góp của bảo hiểm xã hội (trực tuyến SI SI), bảo hiểm y tế (định giá, và bảo hiểm thất nghiệp

 

II. GIẢM ĐẾN 0,5% TRONG BẢO HIỂM NHÂN VIÊN THẤT NGHIỆP ĐÓNG GÓP CHO TỚI 31 THÁNG 12 NĂM 201

Tại cuộc họp thường kỳ của Quốc hội vào tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã phê chuẩn đề xuất điều chỉnh bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động đóng góp quy định tại Điều 57 của Luật Việc làm, từ 1% xuống 0,5% quỹ lương hàng tháng của người lao động đóng góp bảo hiểm thất nghiệp. , với mục đích hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp. Việc điều chỉnh sẽ được áp dụng kể từ ngày Nghị quyết Quốc hội có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Chúng tôi sẽ theo sát điều này và cập nhật cho bạn về tiến trình khi Nghị quyết của Quốc hội được ban hành.

 

Đây không phải là một tài liệu pháp lý chính thức.

Tất cả thông tin trong tài liệu này chỉ nhằm mục đích tham khảo và hướng dẫn chung.

Vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn Talentnet để áp dụng cho các trường hợp cụ thể:

Dịch vụ gia công tiền lương và nhân sự

Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hà nội

Nguyễn Thị Thu Hường

Đỗ Thị Thu Hương

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!