Để Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên Một Cách Hiệu Quả

Để Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên Một Cách Hiệu Quả

13/10/2021

Quản lý hiệu suất nhân viên là một phần của quản lý nhân sự, đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng các mục tiêu chiến lược của công ty, giữ cho nhân viên có động lực giúp công ty can thiệp kịp thời khi nhân viên gặp khó khăn.

Để Quản Lý Hiệu Suất Làm Việc Của Nhân Viên Một Cách Hiệu Quả
Doanh nghiệp cần có nhiều cách quản lý nhân sự và tiếp cận nhân viên để hỗ trợ nhân viên hiệu quả.

Doanh nghiệp cần có nhiều cách quản lý nhân sự và tiếp cận nhân viên để hỗ trợ nhân viên hiệu quả.

Quản lý hiệu suất là gì?

Một trong các cách quản lý nhân viên hiệu quả là sử dụng phương pháp quản lý hiệu suất làm việc. Quản lý hiệu suất là quá trình trao đổi liên tục và thường xuyên giữa người quản lý và nhân viên của mình trong một năm làm việc, từ đó thúc đẩy nhân viên ngày càng phát triển và thực hiện công việc với khả năng tốt nhất của họ. Quản lý hiệu suất được thực hiện nhằm quản lý nhân sự hiệu quả, từ đó gắn kết các mục tiêu cá nhân với việc hoàn thành các mục tiêu chiến lược của công ty.

Quá trình này bao gồm các giai đoạn cụ thể:

 • làm rõ các kỳ vọng
 • xác định và thiết lập mục tiêu
 • lập kế hoạch
 • thực hiện kế hoạch
 • theo dõi tiến độ
 • cung cấp phản hồi
 • đánh giá, xem xét kết quả
 • liên tục cải tiến kế hoạch cho phù hợp

Những yếu tố đo lường hiệu quả trong công việc của nhân viên

Có nhiều cách quản lý nhân viên và đo lường hiệu quả trong công việc của họ. Các yếu tố đo lường phổ biến nhất bao gồm:

 • Tốc độ và hiệu quả: Mức độ hoàn thành công việc trung bình của nhân viên trong một ngày, tháng hoặc quý.
 • Chất lượng và chiều sâu: Đánh giá và so sánh công bằng chất lượng công việc giữa các nhân viên, giữa nhân viên với mục tiêu ban đầu đề ra.
 • Tin tưởng và nhất quán: Sư tín nhiệm và tin tưởng giữa công ty với nhân viên và mức độ hoàn thành của nhân viên so với mục tiêu.

Để quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Để hoàn thiện nghệ thuật quản lý nhân sự và giúp nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên, doanh nghiệp cần có nhiều cách quản lý nhân sự và tiếp cận nhân viên để hỗ trợ nhân viên hiệu quả:

Tìm tiếng nói chung trong việc đặt mục tiêu. Để có thể gắn kết nhân viên, thu hút và thúc đẩy hiệu suất lao động của họ, hãy chia sẻ về mục tiêu kinh doanh của mình và cùng làm việc để đặt ra các mục tiêu cá nhân thích hợp. Khi nhân viên được trao quyền tự chủ cao hơn trong việc đặt mục tiêu cá nhân, họ sẽ có ý thức và cảm giác sở hữu với công việc. Đồng thời, nhân viên có cái nhìn rõ ràng về ý nghĩa của vai trò của họ trong công ty, từ đó trở nên gắn bó và có động lực nâng cao hiệu suất làm việc để hoành thành mục tiêu tốt hơn.

Giao tiếp chính là chìa khóa. Thường xuyên trò chuyện, thảo luận để hiểu rõ mục tiêu, nhu cầu của nhân viên là một cách quản lý nhân sự hiệu quả. Hãy luôn rõ ràng, minh bạch khi giao tiếp với nhân viên của mình. Việc truyền đạt các thông tin quan trọng một cách cởi mở và chân thành giúp tạo ra sợi dây liên kết và xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa nhân viên với đồng nghiệp và quản lý, lãnh đạo của họ. Việc “check-in” định kỳ với nhân viên cũng giúp công ty hiểu rõ hơn về nhân viên của mình, từ đó có những điều chỉnh, hỗ trợ hợp lý hoặc đưa ra những nhận xét, phản hồi trung thực và khách quan để nâng cao hiệu suất công việc.

Ghi nhận, đánh giá kịp thời mọi nỗ lực của nhân viên.  Phản hồi thường xuyên và chính xác về quá trình và hiệu suất làm việc của nhân viên. Thông tin càng rõ ràng, minh bạch, nhân viên càng có cơ hội phấn đấu và cải thiện kịp thời hiệu suất làm việc của mình. Một cách thức để truyền cảm hứng lao động và quản lý hiệu suất hiệu quả là thực hiện khen thưởng, công nhận sự tiến bộ trong quá trình lao động của nhân viên. Điều này giúp nhân viên nhận ra giá trị của bản thân và cảm giác được công ty ghi nhận nỗ lực sẽ giúp họ cáng cố gắng hơn trong việc hoàn thành mục tiêu để nâng cao hiệu suất lao động.

Talentnet Corporation

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!