So Sánh Hệ Thống Quản Lý Hiệu Suất So Với Đánh Giá Hiệu Suất

So Sánh Hệ Thống Quản Lý Hiệu Suất So Với Đánh Giá Hiệu Suất

04/12/2023

Tài sản quý giá nhất của bất kỳ tổ chức nào để đạt được thành công chính là nguồn nhân lực. Việc triển khai các hệ thống quản lý hiệu suất nhân viên một cách hiệu quả là điều không thể thiếu để thúc đẩy kết quả kinh doanh. Điều này không chỉ giúp liên kết đóng góp của từng cá nhân với mục tiêu chung của công ty mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng và cải tiến không ngừng.

Trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực, hai công cụ không thể thiếu là hệ thống đánh giá hiệu suất và hệ thống quản lý hiệu suất. Dù cùng chung mục tiêu chung là nâng cao năng suất của nhân viên, nhưng hai hệ thống này vẫn có những điểm khác biệt cơ bản. Đánh giá hiệu suất thực hiện qua việc đánh giá định kỳ dựa trên một cơ cấu và tiêu chí đã được xác định rõ ràng. Trái lại, quản lý hiệu suất tập trung vào việc liên kết, phản hồi và phát triển không ngừng để khuyến khích sự cải tiến liên tục.

Hệ thống quản lý hiệu suất và hệ thống đánh giá hiệu suất, khi được phối hợp với nhau một cách chiến lược, sẽ trở thành những công cụ bổ trợ lẫn nhau, góp phần tối ưu hóa sự thành công của tổ chức. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về các đặc điểm và mục tiêu riêng biệt của mỗi phương pháp.

Định nghĩa và các đặc điểm chính của hệ thống quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất

Quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất là hai phương pháp đánh giá và phát triển hiệu suất của nhân viên. Mặc dù có liên quan nhưng hai phương pháp này đều mang những đặc trưng và mục đích riêng biệt. Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa hai phương pháp này, điều quan trọng là phải hiểu các tính năng cốt lõi của từng hệ thống.

Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất là một quá trình liên tục, để đảm bảo nhân viên đạt mục tiêu cá nhân và góp phần vào thành công chung của tổ chức. Quy trình này kết nối mục tiêu cá nhân với mục tiêu của tập thể và công ty để tạo ra sức mạnh tổng thể.  Quản lý hiệu suất có tính chất chủ động, hướng tới tương lai và sự phát triển toàn diện. Mục tiêu chính của quá trình này là cung cấp hướng dẫn rõ ràng, khuyến khích nhân viên phát triển nghề nghiệp và nâng cao năng suất thông qua hợp tác và giao tiếp liên tục. Các đặc điểm chính của hệ thống quản lý hiệu suất bao gồm:

  • Định hướng mục tiêu: Thiết lập các mục tiêu rõ ràng, các chỉ số đo lường hiệu suất và các hoạt động phù hợp. Tạo tầm nhìn rõ ràng giữa nhiệm vụ của nhân viên và chiến lược tổ chức
  • Tùy chỉnh: Phù hợp với văn hóa và nhu cầu của tổ chức. Linh hoạt để thích ứng với những thay đổi của điều kiện bên trong và bên ngoài.
  • Liên tục: Bao gồm các hoạt động theo dõi định kỳ, cơ hội cho phản hồi và đánh giá liên tục trong suốt năm, tập trung vào đối thoại thường xuyên hơn là chỉ các đánh giá hàng năm.
  • Phát triển: Nhận diện và tận dụng điểm mạnh, xác định lĩnh vực cần cải thiện để nâng cao kỹ năng. Đặt trọng tâm vào sự phát triển và xây dựng năng lực.
  • Hợp tác: Người quản lý và nhân viên cùng nhau thiết lập kỳ vọng, giải quyết vấn đề và thảo luận về tiến trình. Tăng cường lòng tin và sự gắn kết thông qua giao tiếp hai chiều.
Hiểu sự khác biệt giữa quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất
Hiểu sự khác biệt giữa quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất

Đánh giá hiệu suất là việc đánh giá định kỳ về hiệu suất làm việc và đóng góp của nhân viên trong một khoảng thời gian đã xác định, thường là hàng năm. Quy trình này cung cấp các đánh giá và ghi nhận thành tích có cấu trúc dựa trên dữ liệu lịch sử. Các đánh giá này mang tính chất phản ứng nhiều hơn, và được tiến hành trong khuôn khổ tiêu chí chuẩn hóa. Các đặc điểm điển hình của đánh giá hiệu suất bao gồm:

  • Hồi tưởng: Đánh giá các thành tựu, kỹ năng và hiệu suất trong một giai đoạn trước đó.
  • Hệ thống: Tuân theo cấu trúc nhất quán, các tiêu chí đo lường, mẫu, đơn và quy trình. Cho phép so sánh giữa các nhóm.
  • Chính thức: Lưu trữ tài liệu cho dữ liệu hiệu suất và tham khảo trong tương lai.
  • Cá nhân: Tập trung vào năng lực, thành tựu, hành vi và lĩnh vực cần phát triển của từng nhân viên.
  • Định lượng: Dựa nhiều vào điểm số, xếp hạng và các chỉ số hiệu suất

Mặc dù việc đánh giá có những hạn chế, song quá trình này cung cấp những đánh giá có giá trị và các điểm dữ liệu bổ sung cho hoạt động quản lý hiệu suất đang diễn ra.

So sánh hệ thống đánh giá hiệu suất công việc
So sánh hệ thống đánh giá hiệu suất công việc

Khác biệt  giữa đánh giá hiệu suất và quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất của nhân viên là yếu tố quan trọng cho thành công của tổ chức. Hai hệ thống này có những điểm khác biệt cơ bản:

Khía cạnhĐánh giá hiệu suấtQuản Lý Hiệu Suất
Định hướng thời gianBản chất hồi tưởng: Tập trung vào việc đánh giá hiệu suất trong quá khứ dựa trên các tiêu chí và mục tiêu đã đặt ra. Được tiến hành theo những khoảng thời gian cụ thể, thường là hàng năm hoặc nửa năm.Hướng tới tương lai: Chủ yếu quan tâm đến hiệu suất liên tục và mục tiêu tương lai. Là quá trình liên tục, với các cuộc kiểm tra, phản hồi và điều chỉnh theo nhu cầu trong suốt năm.
Bản chất và cách tiếp cậnPhản ứng: Là phản hồi cho hiệu suất quá khứ, nơi mà điểm mạnh và điểm yếu được xác định.
Tập trung vào cá nhân: Tập trung vào thành tựu, năng lực và điểm cần cải thiện của từng cá nhân.
Chủ động: Dự đoán thách thức và giải quyết chúng ngay lập tức, thúc đẩy sự phát triển và cải thiện.
Toàn diện: Xem xét hiệu suất chung và cách cá nhân đóng góp phù hợp như thế nào với mục tiêu của nhóm và tổ chức.
Tần suất và sự tương tácKhông thường xuyên: Tiến hành định kỳ, thường một hoặc hai lần một năm. Có tính chất trang trọng hơn, bao gồm các buổi đánh giá và phản hồi có cấu trúc.Liên tục: Một chu trình không ngừng của việc thiết lập kỳ vọng, theo dõi, phản hồi và điều chỉnh. Bao gồm đối thoại thường xuyên, tạo mối quan hệ mạnh mẽ hơn giữa quản lý và nhân viên.
Tiêu chí và cách đánh giáĐịnh lượng: Phụ thuộc nhiều vào điểm số, xếp hạng và thứ hạng. 
Hướng đến kết quả: Tập trung vào việc liệu mục tiêu có đạt được hay không, thường thiếu bối cảnh hoặc quan điểm rộng lớn hơn.
Định tính: Mặc dù có thể bao gồm các tiêu chí định lượng, nhưng cũng nhấn mạnh vào phản hồi, thảo luận và kế hoạch phát triển. 
Hướng đến quy trình: Quan tâm đến ‘cách thức’ – các phương pháp, hành vi và chiến lược mà cá nhân sử dụng để đạt kết quả.
Tính linh hoạt và khả năng thích ứngCứng nhắc: Hoạt động trong khuôn khổ cố định với các tiêu chí đã định trước và phạm vi thích ứng hạn chế. Thường tập trung vào mô tả công việc, các mục tiêu đã đặt và so sánh tiêu chuẩn.Năng động: Cho phép điều chỉnh mục tiêu và chiến lược để đáp ứng nhu cầu kinh doanh thay đổi hoặc các yếu tố bên ngoài. Nhấn mạnh vai trò rõ ràng, phát triển kỳ vọng.

Trong bối cảnh kinh doanh đầy biến động hiện nay, tính linh hoạt và đồng bộ hóa trở thành các yếu tố quyết định. Việc phân tích và so sánh giữa hệ thống quản lý hiệu suất và đánh giá hiệu suất làm nổi bật tầm quan trọng của việc hợp nhất hai phương pháp. Dịch vụ hệ thống quản lý hiệu suất từ Talentnet hỗ trợ các doanh nghiệp tối ưu nguồn lực nhân sự – tài sản quan trọng nhất đối với sự phát triển bền vững với những đổi mới thú vị trong việc theo dõi các số liệu hiệu suất, chỉ số hiệu suất chính và các phương pháp tốt nhất để xây dựng một văn hóa hiệu suất cao.

Liên hệ

Talentnet Survey

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!