Những Ưu Điểm Của Thuê Công Ty Dịch Vụ Tính Lương

Những Ưu Điểm Của Thuê Công Ty Dịch Vụ Tính Lương

12/01/2016

Hoạt động thuê ngoài nhân sự có thể cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một sự thay thế hấp dẫn và có giá trị để quản lý tiền lương trong nội bộ.

Những Ưu Điểm Của Thuê Công Ty Dịch Vụ Tính Lương

Hoạt động thuê ngoài nhân sự có thể cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ một sự thay thế hấp dẫn và có giá trị để quản lý tiền lương trong nội bộ. Bảng lương thuê ngoài làm giảm thời gian nhân viên tính toán bảng lương, xác định nghĩa vụ thuế, chuẩn bị kiểm tra và cung cấp báo cáo quản lý. Các công ty biên chế có thể cung cấp các dịch vụ như chữ ký tự động, nhồi phong bì và ký gửi trực tiếp séc. Ngoài ra, các dịch vụ như kế hoạch nghỉ hưu cho phép nhân viên chỉ định các khoản khấu trừ tự động từ tiền lương của họ có sẵn.

Trách nhiệm giải trình

Các quy định về thuế liên tục thay đổi, làm cho các lỗi trở nên phổ biến hơn. Các công ty biên chế có thể cung cấp dịch vụ để nộp thuế biên chế của tiểu bang và liên bang cho doanh nghiệp của bạn. Điều này làm giảm bớt vấn đề biết mã số thuế mới nhất, thời hạn nộp, yêu cầu tiền gửi, bảng thuế, biểu mẫu của chính phủ hoặc phiên bản phần mềm biên chế.

Chuyên môn thuế

Theo IRS, 40 phần trăm doanh nghiệp nhỏ phải trả tiền phạt mỗi năm cho các hồ sơ và thanh toán trễ hoặc không chính xác. Để tránh điều này, nhiều nhà cung cấp dịch vụ trả lương đưa ra một đảm bảo về thuế, đảm bảo rằng khách hàng sẽ không bị phạt vì các nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phạt nào có thể xảy ra. Tiết kiệm chi phí này có thể giúp rất nhiều trong việc biện minh cho việc thuê ngoài dịch vụ trả lương. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trong khi công ty trả lương có thể chịu trách nhiệm về các hình phạt, bạn có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào.

Năng suất

Tận dụng chuyên môn của một công ty tiền lương có thể làm giảm bớt quá trình tốn thời gian của việc nhân viên của bạn quản lý bảng lương. Thuê ngoài có thể giải phóng thời gian của nhân viên để theo đuổi các hoạt động tạo ra doanh thu và giá trị quan trọng hơn. Trên thực tế, tạp chí Inc. đã xác định bảng lương là nhiệm vụ số 1 cho các doanh nghiệp nhỏ thuê ngoài. Bởi vì quản lý tiền lương là một hoạt động tốn thời gian, việc loại bỏ gánh nặng này có thể cho phép nhân viên của bạn tập trung vào các mục hiệu quả hơn trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

Báo cáo tài chính

Các công ty biên chế có thể cung cấp các báo cáo như tóm tắt về thu nhập báo cáo, bảng lương của các bộ phận, bảng chấm công, chi phí và một loạt các báo cáo khác.

Nguồn: smallbusiness.chron.com

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại liên hệ với dịch vụ tính lương của chúng tôi.

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!