Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Lao Động: Những Lưu Ý Cho Doanh Nghiệp

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Lao Động: Những Lưu Ý Cho Doanh Nghiệp

01/10/2021

Hiểu biết chi tiết về quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân và chọn lựa dịch vụ quyết toán thuế thuê ngoài phù hợp giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc quyết toán thuế, nhanh chóng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cho Người Lao Động: Những Lưu Ý Cho Doanh Nghiệp
Sử dụng dịch quyết toán thuế thuê ngoài từ các đơn vị như Talentnet giúp giảm tải áp lực và tiết kiệm thời gian.

Sử dụng dịch quyết toán thuế thuê ngoài từ các đơn vị như Talentnet giúp giảm tải áp lực và tiết kiệm thời gian.

Lưu ý cơ bản về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Các cá nhân có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương, sau khi đã giảm trừ, vào ngân sách Nhà nước. Khoản tiền này chính là thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi chi trả thu nhập cho người lao động và thực hiện kê khai nộp số thuế đó cho cơ quan thuế, sau đó tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân hộ cho người lao động thỏa điều kiện theo quy định. Trước khi tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, doanh nghiệp cần nắm rõ các thủ tục liên quan cũng như xác định rõ cá nhân nào được ủy quyền quyết toán thuế.

Các đối tượng người lao động đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp bao gồm: 

  • các cá nhân có thu nhập từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và đang làm việc tại doanh nghiệp đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế.
  • cá nhân là người lao động được điều chuyển từ công ty cũ đến công ty mới do công ty cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc công ty cũ và công ty mới trong cùng một hệ thống.
  • cá nhân có thu nhập từ tiền lương ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% (nếu không có yêu cầu thì doanh nghiệp không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này của người lao động).
  • Doanh nghiệp cần chắc chắn các khoản thu nhập/ lợi ích chịu thuế của người lao động được kê khai đầy đủ tại thời điểm phát sinh.
  • Lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động. Trong quá trình lập hồ sơ, doanh nghiệp cần đảm bảo người lao động đã có mã số thuế, nếu chưa cần đăng ký cấp mã số thuế trước khi thực hiện quyết toán thuế. Mẫu ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có đầy đủ chữ ký của người lao động cần được gửi về doanh nghiệp. Thông tin về người phụ thuộc người lao động cũng đã được đăng ký đầy đủ và thành công với cơ quan thuế.
  • Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cũng như nộp tiền thuế thiếu (nếu có) theo đúng thời hạn và quy định của pháp luật.

Dịch vụ quyết toán thuế thuê ngoài mang lại lợi ích gì?

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân là một phần quan trong trong việc quản lý nhân sự, thường diễn ra vào khoảng thời gian đầu năm. Thời điểm này, bộ phận nhân sự nội bộ  thường vô cùng bận rộn khi phải cùng lúc hoàn thành nhiều nhiệm vụ: quyết toán thuế, tính lương, thưởng Tết, thưởng cuối năm, v.v. cho nhân viên. 

Lựa chọn sử dụng dịch quyết toán thuế thuê ngoài từ các đơn vị như Talentnet giúp giảm tải áp lực và tiết kiệm thời gian, nhân lực bằng cách chủ động phối hợp với bộ phận nhân sự và kế toán của doanh nghiệp để kiểm tra, đối chiếu chứng từ. Ngoài ra, quy trình quyết toán thuế của doanh nghiệp luôn được đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước nhờ nhân sự trình độ chuyên môn cao đến từ các đơn vị này. Từ đó không chỉ đảm bảo việc quyết toán thuế diễn ra chính xác, đúng thời hạn mà còn hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với các cơ quan hành chính để giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

Talentnet Corporation

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!