Cập nhật thống kê về lương mới nhất từ Talentnet – Mercer

Cập nhật thống kê về lương mới nhất từ Talentnet – Mercer

08/04/2019

Chuẩn hóa cơ cấu tiền lương của bạn ngày hôm nay. Tham gia Talentnet-Mercer ngay hôm nay

Cập nhật thống kê về lương mới nhất từ Talentnet – Mercer

Chuẩn hóa cơ cấu tiền lương của bạn ngày hôm nay. Tham gia Talentnet-Mercer ngay hôm nay

register now

Mặt khác, bắt kịp các xu hướng lương mới nhất với trích xuất Khảo sát lương Talentnet-Mercer:

download now

Một sự thay đổi chiến lược trong chiến lược con người

Cũng như kết quả của các năm trước, Công nghệ cao, Khoa học đời sống và Công nghiệp hóa chất sẽ vẫn là một trong những hoạt động mạnh nhất tại thị trường Việt Nam, với mức tăng lương cơ bản được dự báo là 9,1%, 9,1% và 9.0% tương ứng 2019.

Tương tự, nhờ tiềm năng mạnh mẽ của địa phương và khu vực cũng như hiệu suất của họ, tỷ lệ tiền thưởng biến đổi ngành ngân hàng / dịch vụ tài chính dẫn đầu thị trường, ở mức 25,4% trong năm 2018. Điều này cho thấy tiềm năng mở rộng cao ở thị trường đặc biệt này.

Năm nay, có một sự thay đổi chiến lược đáng kể có thể quan sát được trong ngân sách thù lao. Ở các cấp cao hơn: Trưởng phòng tổ chức, và Điều hành và cấp Quản lý đã có tỷ lệ thưởng tăng cao hơn tất cả các cấp khác (lần lượt là 21,3%, 19% và 17,1%). Điều này có thể hiểu được – vì các động lực chính của lợi nhuận và hiệu suất kinh doanh, các vị trí quản lý và lãnh đạo được thúc đẩy thông qua tiền thưởng thay đổi. Mặt khác, các chuyên gia thích có mức lương ổn định hơn để đảm bảo cuộc sống hàng ngày an toàn của họ.

Dự đoán tăng mức lương cơ bản

Giữ người

Trái ngược với năm trước, nơi sự năng lực cạnh tranh lương thấp đứng thứ cấp, năm 2018, có sự cân bằng về nhu cầu giữa tiến trình nghề nghiệp và khả năng thanh toán tiền lương(47%). Điều này chứng tỏ rằng nhu cầu của nhân viên đang nhanh chóng chuyển sang một nhu cầu cân bằng giữa một sự phát triển nghề nghiệp ổn định và bồi thường công bằng cho nỗ lực của họ.

Trong thời đại kỹ thuật số mà các doanh nghiệp chủ yếu được quản lí bởi các nhà lãnh đạo trẻ, các hành vi và kỳ vọng của nhân viên đang nhanh chóng đa dạng hóa. Khác với sự phát triển nghề nghiệp, nhân viên cảm thấy cần phải thấy thành quả của những nỗ lực của họ và thấy rằng nỗ lực đó được đáp lại một cách công bằng. Như vậy, các chế độ đãi ngộ phù hợp và các lựa chọn đào tạo và phát triển linh hoạt là mấu chốt. Nhận xét từ bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc điều hành Talentnet, Trưởng phòng Giải pháp Nguồn nhân lực và Cục Khảo sát Mức lương Mercer.

Để kết luận, năm 2019 được dự báo là một năm đầy hứa hẹn với các doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với thời đại kỹ thuật số. Rõ ràng là các doanh nghiệp đang dần chuyển sang cách tiếp cận chiến lược con người có phương pháp và bền vững hơn. Tuy nhiên, để đưa ra quyết định kịp thời và chính xác về nhân viên của mình, các nhà lãnh đạo phải nắm bắt được bức tranh thị trường tổng thể thông qua các điểm tham chiếu dữ liệu đáng tin cậy, xác định mục tiêu dài hạn cho doanh nghiệp và tổ chức chiến lược kinh doanh để đầu tư đúng người và đúng chỗ. 

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!