Hội Thảo: Hợp Đồng Lao Động Và Các Vấn Đề Chính Trong Mối Quan Hệ Lao Động

Hội Thảo: Hợp Đồng Lao Động Và Các Vấn Đề Chính Trong Mối Quan Hệ Lao Động

13/08/2018

Diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, hội thảo sẽ cùng với các doanh nghiệp tại Việt Nam khám phá những hiểu biết cập nhật nhất về luật pháp và chính sách lao động.

Hội Thảo: Hợp Đồng Lao Động Và Các Vấn Đề Chính Trong Mối Quan Hệ Lao Động - 1

Diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 7 tháng 9 năm 2018, hội thảo sẽ cùng với các doanh nghiệp tại Việt Nam khám phá những hiểu biết cập nhật nhất về luật pháp và chính sách lao động.

Nền kinh tế hiện đại, với sự hội nhập nhanh chóng và mở rộng, đang buộc các doanh nghiệp gặp vô số khó khăn, thách thức và cạnh tranh khốc liệt cả trong nước và quốc tế. Điều này dẫn đến sự gia tăng áp lực cho cả nhóm nhân viên và người sử dụng lao động. Hơn nữa, trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới, không chỉ quan hệ lao động ở Việt Nam phải tuân thủ luật pháp Việt Nam, mà còn chịu ảnh hưởng và chi phối của luật pháp quốc tế, quy định và bộ quy tắc ứng xử của tập đoàn. Điều này đòi hỏi các tổ chức kinh doanh phải linh hoạt khi đối mặt với sự thay đổi, để bắt kịp với môi trường kinh tế biến động, để tồn tại và phát triển bền vững.

Hiểu được nhu cầu này để hiểu và được cập nhật để tuân thủ hiệu quả các yêu cầu và chính sách pháp lý, đồng thời học hỏi từ các trường hợp kinh doanh thực tế và thực tiễn tốt nhất, Talentnet đã tổ chức một hội thảo theo chủ đề “

“HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG MỐI QUAN HỆ LAO ĐỘNG”

Hội Thảo: Hợp Đồng Lao Động Và Các Vấn Đề Chính Trong Mối Quan Hệ Lao Động - 2

Hội thảo sẽ bao gồm các quy định quan trọng liên quan đến hợp đồng lao động và các vấn đề thường phát sinh trong quan hệ lao động. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp tham gia tự cập nhật các vấn đề và thủ tục pháp lý liên quan đến các ngành công nghiệp của họ. Ngoài ra, đây là cơ hội để khách tham gia thảo luận trực tiếp với các diễn giả khách là chuyên gia trong lĩnh vực này:

| Ms. Nguyễn Thị Dân – Trưởng đại diện – Văn phòng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, TP HCM.

| Ms. Bùi Thị Kim Dung – Phó Trưởng phòng – Tòa án Lao động – Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Vui lòng theo liên kết này để ĐĂNG KÝ

Hạn chót đăng ký Early bird: 24/08/2018

Hạn chót đăng ký: 31/08/2018


Mọi thắc mắc khác, xin vui lòng liên hệ với cô Minh Trang: (84 28) 6291 4188 – 403 | tran.minh.trang2@talentnet.vn

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!