Hội Thảo: Mấu Chốt Kinh Doanh Trong Mối Quan Hệ Lao Dộng

Hội Thảo: Mấu Chốt Kinh Doanh Trong Mối Quan Hệ Lao Dộng

10/08/2018

Chìa khóa cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Hội Thảo: Mấu Chốt Kinh Doanh Trong Mối Quan Hệ Lao Dộng

Hội Thảo: Mấu Chốt Kinh Doanh Trong Mối Quan Hệ Lao Động - 1

Chìa khóa cho sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào là mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động. Tuy nhiên, mối quan hệ phức tạp này thường phải đối mặt với những thay đổi và thách thức không chỉ từ nền kinh tế Việt Nam, mà còn từ những ảnh hưởng toàn cầu, khi chúng ta bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Do đó, vấn đề quan hệ lao động có thể không được hiểu rõ bởi cả chuyên gia nhân sự và nhân viên. Tuy nhiên, để duy trì lợi thế cạnh tranh trong khi đảm bảo tuân thủ pháp luật hiệu quả, điều quan trọng là phải hiểu kỹ và xem xét các vấn đề này trong quá trình kinh doanh.

Là chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự, Talentnet muốn chia sẻ chuyên môn của chúng tôi, để hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu và tuân thủ hiệu quả các quy định lao động, cuối cùng mang lại lợi ích cho cả tổ chức và nhân viên tại hội thảo của chúng tôi:

 “HỘI THẢO: MẤU CHỐT KINH DOANH TRONG MỐI QUAN HỆ LAO DỘNG”

Diễn giả chính của chúng tôi, ông Thích Trần (Trần Ngọc Thích) – Giám đốc pháp lý, Talentnet, sẽ giải thích những cân nhắc và vấn đề chính trong quan hệ lao động, đồng thời thảo luận về các trường hợp thực tế để chứng minh những vấn đề này. Người tham dự được khuyến khích thảo luận và trao đổi thông tin lẫn nhau.

Hội Thảo: Mấu Chốt Kinh Doanh Trong Mối Quan Hệ Lao Động - 2

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

  1. Thiết lập và chấm dứt hợp đồng lao động
  2. Quy định lao động và lập pháp
  3. Kỷ luật lao động

Hội thảo này, được tổ chức bởi Talentnet, dành riêng cho các cấp quản lý. Không gian được giới hạn để đảm bảo rằng người tham gia tích cực cập nhật, thảo luận và trao đổi các chủ đề xung quanh vấn đề quan hệ lao động.

Có bất cứ thắc mắc nào xin vui lòng liên hệ

            Ms. Nguyễn Thanh Huyền

           Tel:  (84 4) 3 936 7618 ext.108
           Email:  nguyen.thanh.huyen@talentnet.vn

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!