Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Đãi Ngộ Tổng Thể

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Đãi Ngộ Tổng Thể

09/08/2021

Khóa học Xây dựng chính sách đãi ngộ được thiết kế như một nền tảng học tập nhằm cung cấp các giải pháp thiết thực và phương pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Khóa Học Xây Dựng Chiến Lược Đãi Ngộ Tổng Thể
Total Rewards strategy

Bạn sẽ nhận được gì với Khóa đào tạo Xây Dựng Chiến Lược Đãi Ngộ?

Trong thời gian diễn ra khóa học, những kiến thức chuyên môn cùng với các phương pháp quốc tế sẽ được truyền tải đến học viên thông qua chia sẻ của diễn giả bà Mansi Shetty đến từ Mercer Singapore. Thông qua những góc nhìn khác nhau trong chiến lược đãi ngộ, khóa học sẽ giúp học viên đưa ra các quyết định liên quan đến việc hoạch định chiến lược đãi ngộ, xây dựng kế hoạch thực thi và truyền thông nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

Hãy đăng ký và “refresh” chính sách đãi ngộ của bạn cùng với chúng tôi!

THÔNG TIN KHÓA HỌC
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Thời gian: 9 AM-5:30PM
Phí: 5.500.000VNĐ /người/đăng ký
Hình thức: Trực tuyến (Microsoft Teams)
Instructor: Ms.Mansi Shetty – Principal and Business Growth Manager, Mercer’s Singapore

Link đăng ký tại: https://forms.office.com/r/tTq5ZRMwbN hoặc thông qua Eshop
LIÊN HỆ: Ms. Lưu Tú Dinh – 0767 434 651 – luu.tu.dinh@talentnet.vn để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học

https://forms.office.com/r/tTq5ZRMwbN

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!