Mercer vừa triển khai Khảo sát tổng lương tại Campuchia

Mercer vừa triển khai Khảo sát tổng lương tại Campuchia

15/01/2013

Mercer vừa triển khai Khảo sát tổng lương tại Campuchia 

Mercer vừa triển khai Khảo sát tổng lương tại Campuchia

Khảo sát lương tại Campuchia

Để đăng kí, vui lòng hoàn tất đăng kí thành viên và gửi email lại hoặc fax tới +65 6534 9682. 

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!