Mời tham dự Hội thảo Mercer tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mời tham dự Hội thảo Mercer tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

02/07/2015

Các hội thảo được quảng cáo thường xuyên và được quảng cáo công khai phù hợp nhất cho các tổ chức có 5 nhân viên trở xuống yêu cầu đào tạo và / hoặc nơi tổ chức muốn nhân viên của họ được đào tạo vào các thời điểm khác nhau,...

Mời tham dự Hội thảo Mercer tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Các hội thảo được quảng cáo thường xuyên và được quảng cáo công khai phù hợp nhất cho các tổ chức có 5 nhân viên trở xuống yêu cầu đào tạo và / hoặc nơi tổ chức muốn nhân viên của họ được đào tạo vào các thời điểm khác nhau, để giảm thiểu tác động lên tổ chức. Người tham gia được tính phí theo giá định sẵn. Giảm giá có sẵn cho 3-5 người từ cùng một tổ chức tham dự hội thảo. ‘Gói’ cung cấp giảm giá thêm cho các hội thảo bổ sung cho nhau.
 
Khách hàng có thể kết nối với những người tham gia từ nhiều tổ chức, ngành và lĩnh vực khác nhau. Cũng có khả năng bạn có thể tham gia một hội thảo cùng với các đồng nghiệp cùng ngành.

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!