Sự Kiện Sắp Tới: Hội Thảo Thu Hút Tài Năng – Kết Hợp Kinh Doanh

Sự Kiện Sắp Tới: Hội Thảo Thu Hút Tài Năng – Kết Hợp Kinh Doanh

04/07/2018

Tháng 7 này sẽ chào đón hội thảo hàng đầu Dịch vụ tuyển chọn và Tìm kiếm nhân sự của Talentnet: Thu hút nhân tài - Kết hợp với kinh doanh, dành riêng cho các khách hàng và mạng lưới Talentnet.

Sự Kiện Sắp Tới: Hội Thảo Thu Hút Tài Năng – Kết Hợp Kinh Doanh

Sự Kiện Sắp Tới: Hội Thảo Thu Hút Tài Năng – Kết Hợp Kinh Doanh - 1

Tháng 7 này sẽ chào đón hội thảo hàng đầu Dịch vụ tuyển chọn và Tìm kiếm nhân sự của Talentnet: Thu hút nhân tài – Kết hợp với kinh doanh, dành riêng cho các khách hàng và mạng lưới Talentnet.

Hội thảo sẽ giới thiệu những cách tiếp cận mới để giải quyết những điểm mù trong việc thu hút nhân tài và kết hợp những hiểu biết nội bộ của khách hàng. Tháng 7 này sẽ chào đón hội thảo hàng đầu Dịch vụ tuyển chọn và Tìm kiếm nhân sự của Talentnet: Thu hút nhân tài – Kết hợp với kinh doanh, dành riêng cho các khách hàng và mạng lưới Talentnet.

Hội thảo sẽ giới thiệu những cách tiếp cận mới để giải quyết những điểm mù trong việc thu hút nhân tài và kết hợp những hiểu biết nội bộ của khách hàng. ng cách tiếp cận mới để giải quyết những điểm mù trong việc thu hút nhân tài và kết hợp những hiểu biết nội bộ của khách hàng. 

Sự Kiện Sắp Tới: Hội Thảo Thu Hút Tài Năng – Kết Hợp Kinh Doanh - 2

Chủ đề

 1. Nâng cao tương lai
  • Đưa vào các bộ kỹ năng mới khi thế giới tiến tới thời đại số hóa. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện tuyển dụng thực sự.
  • Người dẫn chương trình: Bà Nguyễn Thị Quỳnh Phương – Giám đốc, Điều hành Tìm kiếm nhân sự cấp cao của Talentnet
 2. Gặp gỡ tiếng nói của các nhà quản 
  • Một cuộc đối thoại thú vị với các bên cổ đông liên quan – hiểu những hiểu biết và kỳ vọng của họ từ chức năng tiếp nhận tài năng.
  • Ông Nguyễn Cao Trí – Phó Chủ tịch, SMB & Kinh doanh Bán lẻ, NS BlueScope
  • Ông Lê Quang Đại – Giám đốc điều hành, CLF (Tập đoàn Duy Tân)
  • Ông Trần Văn Thơ – Đối tác thuế, Parker Randall
  • Người điều hành: Bà Lê Thị Châu Hoàng – Phó Giám đốc, Dịch vụ Tìm kiếm nhân sự cấp cao, Talentnet

 


 

Để thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Võ Thị Ngọc Tú – Quản lý tài khoản chính, Dịch vụ tìm kiếm nhận sự cấp cao, Talentnet

Vo.t.ngoc.tu@talentnet.vn

(84 28) 6291 4188 – Gia hạn: 503

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!