Văn phòng Talentnet Hà Nội làm việc tại nhà để đối phó với sự bùng phát của Virus Virus 19 (Covid-19)

Văn phòng Talentnet Hà Nội làm việc tại nhà để đối phó với sự bùng phát của Virus Virus 19 (Covid-19)

16/03/2019

Theo diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi, Talentnet khuyến khích các nhân viên văn phòng Hà Nội làm việc tại nhà kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Văn phòng Talentnet Hà Nội làm việc tại nhà để đối phó với sự bùng phát của Virus Virus 19 (Covid-19)

Theo diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và với ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho nhân viên của chúng tôi, Talentnet khuyến khích các nhân viên văn phòng Hà Nội làm việc tại nhà kể từ ngày 17 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, Văn phòng Hà Nội của chúng tôi vẫn duy trì hoạt động với một nhóm nhân viên khung thường trực tại văn phòng. Các nhân viên khác được yêu cầu làm việc tại nhà và hạn chế các cuộc họp trực tiếp và các chuyến công tác nếu không thực sự cần thiết.

Tất cả các quy trình làm việc đã thống nhất giữa Talentnet và khách hàng sẽ không có gì thay đổi. Chúng tôi cam kết thực hiện các biên pháp kiểm soát an ninh và nguồn lực dự phòng để đảm bảo tính liên tục và duy trì tiêu chuẩn của các dịch vụ chúng tôi cung cấp. 
Talentnet Corporation.

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!