Làm Gì Để Thuê Ngoài?

Làm Gì Để Thuê Ngoài?

02/07/2015

Năm 2013 và nhiều biến động kinh tế đã dẫn đến những thay đổi trong chiến lược và hoạt động tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Làm Gì Để Thuê Ngoài?

Năm 2013 và nhiều biến động kinh tế đã dẫn đến những thay đổi trong chiến lược và hoạt động tại nhiều doanh nghiệp Việt Nam. Hầu hết đang đối phó với những khó khăn tương tự: cắt giảm chi phí trong khi vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh và duy trì môi trường làm việc tốt cho nhân viên của họ. Tuy nhiên, những thách thức như vậy đã làm cho các doanh nghiệp linh hoạt hơn và sẵn sàng chủ động trong việc điều chỉnh phù hợp để đối phó với sự biến động kinh tế. Họ đang chú ý nhiều hơn đến hiệu quả và năng suất để đáp ứng các mục tiêu của họ.

Vậy Phòng Nhân sự (HR) cũng có thể đóng góp vào năng suất kinh doanh? Phòng nhân sự cần tập trung vào điều gì để hỗ trợ cho chiến lược tổ chức trong khi vẫn đảm bảo các hoạt động hàng ngày được tiến hành trong một ngân sách nhân sự hạn chế? Làm thế nào để các chức năng nhân sự có thể được thực hiện hiệu quả hơn? Dưới đây là một phân tích đơn giản về các chức năng chính của HR, để hiểu các hoạt động của nó và tìm giải pháp tốt nhất để tăng năng suất trong Phòng nhân sự.

Làm Gì Để Thuê Ngoài? - 1

Làm Gì Để Thuê Ngoài? - 2

Liên hệ

Liên hệ

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động

Tọa Đàm Chuyên Sâu Pháp Luật Lao Động: Thanh Tra, Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài & Dự Thảo Luật BHXH (Sửa Đổi)

26/6/2024 | Online qua Quickom

Đăng ký ngay

Bản tin

Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!