Đánh Giá Quy Trình Tuyển Dụng: Những Điểm Mù Phổ Biến Nhân Sự Thường Bỏ Qua

Đánh Giá Quy Trình Tuyển Dụng: Những Điểm Mù Phổ Biến Nhân Sự Thường Bỏ Qua

16/09/2023

Các chuyên gia nhân sự luôn xuất sắc trong việc xác định và nuôi dưỡng nhân tài, nhưng họ thường vô tình bỏ qua các khía cạnh tài chính trong quá trình tuyển dụng. Những điểm mù tài chính này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty và hiệu quả tuyển dụng.

Việc kiểm tra và đánh giá quy trình tuyển dụng không chỉ đơn thuần là đánh giá chất lượng nhân sự mà còn liên quan đến việc định hình chiến lược tuyển dụng sao cho phù hợp với mục tiêu tài chính của công ty. Hiểu được tầm quan trọng của việc tiết kiệm chi phí nhân sự là yếu tố quan trọng để cải thiện quy trình tuyển dụng và đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty. Cùng tìm hiểu những điểm mù tài chính mà các chuyên gia nhân sự thường bỏ qua trong chiến lược tuyển dụng.

Tầm quan trọng của nhận thức tài chính trong nhân sự

Thành công của một công ty nằm ở việc tìm ra nhân tài. Chuyên gia nhân sự giữ vai trò chủ chốt trong việc tạo ra chiến lược và tác động lớn đến tài chính công ty. Khi tuyển được nhân tài phù hợp, công ty sẽ phát triển, cải thiện năng suất và đạt được lợi thế trong cuộc đua cạnh tranh thị trường.

Mỗi bước trong quy trình tuyển dụng nhân sự để thu hút nhân tài đều phát sinh chi phí, vì vậy việc kiểm tra và đánh giá chi tiết chiến lược tuyển dụng nhân sự rất cần thiết. Từ việc quảng cáo công việc, phỏng vấn cho đến onboarding nhân viên mới, không thể xem nhẹ yếu tố tài chính của các quyết định tuyển dụng.

Để đưa ra quyết định tuyển dụng sáng suốt, nhân sự cần phải nhận thức được tầm quan trọng về khía cạnh tài chính. Điều này bao gồm việc phân tích tác động tài chính của các lựa chọn tuyển dụng khác nhau và xem xét mức độ phù hợp với mục tiêu tổng thể của công ty. Kiểm tra và đánh giá trong tuyển dụng kết hợp với hiểu biết về tài chính giúp nhân sự dùng ngân sách tuyển dụng hiệu quả và sắp xếp nguồn lực một cách thông minh.

Hiểu rõ tầm quan trọng nhận thức về tài chính trong nhân sự để phân bổ nguồn lực một cách khôn ngoan

Xác định các vấn đề về tài chính trong chiến lược thu hút nhân tài

Nhân sự cần hiểu rõ tác động tài chính của quy trình tuyển dụng. Dưới đây là cách để nhận biết những điểm mù phổ biến này.

Xem nhẹ đánh giá mục tiêu kinh doanh khi thiết kế quy trình tuyển dụng

Tuyển dụng không phù hợp với mục tiêu kinh doanh có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình tài chính của công ty. Để tránh điều này cần:

 • Thường xuyên đánh giá sự phù hợp của chiến lược thu hút nhân tài với mục tiêu kinh doanh và đạo đức tổ chức.
 • Xem xét một cách tỉ mỉ các mục tiêu chiến lược và cách nhân viên mới sẽ góp phần đạt được những mục tiêu này.
 • Liên tục đánh giá tác động dài hạn về mặt tài chính của nhân viên mới đến lợi nhuận và sự phát triển của công ty.

Bỏ sót chi phí ẩn 

Ngân sách của quy trình tuyển dụng không chỉ số tiền chi ra. Nhân sự thường chỉ quan tâm đến những chi phí ban đầu, rõ ràng mà quên mất các chi phí không trực tiếp, khó nhìn thấy trong quy trình tuyển dụng. Những chi phí này có thể cộng lại và gây áp lực lên tài chính. Để không rơi vào tình trạng này:

 • Tiến hành phân tích chi phí kỹ lưỡng, bao gồm tất cả các khoản phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến quy trình tuyển dụng.
 • Xem xét kỹ lưỡng chi tiêu cho phí đại lý, đánh giá ứng viên, phỏng vấn, và các chi phí liên quan khác.
 • Tính đến chi phí của việc chuyển đổi tiềm năng hoặc một lựa chọn tuyển dụng kém khi lập ngân sách cho các hoạt động tuyển dụng.

Bỏ qua các chỉ số ROI quan trọng

Hiểu về lợi nhuận đầu tư (ROI) từ các hoạt động tuyển dụng là rất quan trọng. Nhưng nhân sự thường chỉ nhìn vào số tiền chi tiết mà bỏ qua việc nhìn toàn cảnh về tài chính. ROI trong tuyển dụng không chỉ là tính toán chi phí. Mà còn là việc đánh giá giá trị mà nhân viên mới mang lại lâu dài. Để đảm bảo đánh giá ROI toàn diện:

 • Đánh giá hiệu quả của việc thu hút nhân tài và giá trị dài hạn mà mỗi nhân viên mới mang lại cho tổ chức so với nguồn lực tiêu thụ vào việc tuyển dụng họ.
 • Theo dõi hiệu suất của nhân viên mới và đóng góp của họ vào việc tăng doanh thu và giảm chi phí.
 • Đo lường hiệu quả thông qua đánh giá định kỳ ROI của quy trình thu hút nhân tài.

Không để mắt đối với các KPIs quan trọng

Các chỉ số đo lường và hiệu suất chính (KPIs) hoạt động như nhịp đập của các hoạt động tuyển dụng. Để chiến lược tuyển dụng hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty, nhân sự cần:

 • Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) cần thiết khi tuyển dụng để đánh giá hiệu quả của nỗ lực thu hút nhân tài.
 • Theo dõi các chỉ số như thời gian tuyển dụng, chi phí mỗi lần tuyển dụng, chất lượng người được tuyển dụng, tỷ lệ giữ chân, và các chỉ số đa dạng.
 • Sử dụng các chỉ số này để xác định mô hình, giải quyết các vấn đề tiềm ẩn, và tinh chỉnh phương pháp tuyển dụng.
Tuyển dụng và lựa chọn hiệu quả để thu hút nhân tài phù hợp

Bỏ qua việc xây dựng phễu nhân tài 

Các chuyên viên nhân sự đôi khi bỏ qua tầm quan trọng của việc xây dựng phễu nhân tài trong trường hợp cần tuyển dụng ngay lập tức. Phễu nhân tài này bảo đảm cho những nhu cầu tương lai, giúp công ty tránh được việc tuyển dụng đột xuất, có thể tốn thời gian và chi phí. Để đảm bảo sự sẵn sàng cho tương lai:

 • Đánh giá định kỳ chiến lược thu hút nhân tài để đảm bảo hiệu quả đáp ứng nhu cầu tuyển dụng tương lai.
 • Thu hút các ứng viên có kỹ năng phù hợp với quỹ đạo phát triển của tổ chức.
 • Chủ động chuẩn bị cho tương lai thành công bằng cách xây dựng một hệ thống tài năng mạnh mẽ.

Bỏ qua việc xem xét tuân thủ và quản lý rủi ro

Mặc dù thường được xem là trách nhiệm của các nhóm pháp lý, tuân thủ và quản lý rủi ro cũng rất quan trọng trong đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự. Nếu nhân sự không chủ động tham gia vào việc này, có thể vô tình khiến công ty gặp rủi ro về pháp lý và uy tín. Vì vậy, các chuyên viên nhân sự cần:

 • Hợp tác với các đội ngũ pháp lý để đảm bảo các quy trình tuyển dụng minh bạch, công bằng và tuân thủ.
 • Chủ động đánh giá các rủi ro uy tín tiềm ẩn liên quan đến các hoạt động thu hút nhân tài.
 • Thúc đẩy đa dạng và hòa nhập để nâng cao hiệu suất và sự đổi mới tổng thể của tổ chức.

Kết luận

Việc cấp bách đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngay lập tức có thể khiến nhân sự không chú trọng các vấn đề về tài chính. Áp lực để hoàn thành mục tiêu tuyển dụng có thể khiến nhân sự bỏ qua các điểm liên quan đến phân tích tài chính. Vì vậy, có thể bỏ sót rủi ro và cơ hội tài chính, ảnh hưởng đến hiệu quả của tuyển dụng.

Để giải quyết vấn đề này, nhân sự cần kiểm tra và đánh giá quy trình tuyển dụng nhân sự liên tục. Xem xét định kỳ tài chính của chiến lược thu hút nhân tài giúp nhận ra điểm cần cải thiện và tối ưu hóa chi phí. Quyết định dựa trên dữ liệu cho phép nhân sự đưa ra các lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu kinh doanh. Đó không chỉ là việc tìm người phù hợp mà còn là việc liên tục đánh giá và tối ưu hóa cách tuyển dụng, đảm bảo thu hút, tuyển dụng và giữ chân nhân tài.

Dù thách thức lớn, nhưng cơ hội cũng lớn. Tại Talentnet, chúng tôi sẵn lòng giúp bạn biến thách thức này thành đòn bẩy mạnh mẽ để thành công. Với dịch vụ tư vấn nhân sự toàn diệntìm kiếm nhân sự cấp cao, chúng tôi sẽ cùng bạn đánh giá, điều chỉnh và nâng cao chiến lược thu hút nhân tài, biến chúng thành nền tảng cho câu chuyện thành công của doanh nghiệp.

Liên hệ

Liên hệ
Đã thêm vào giỏ hàng
CEO Chat: Aligning Tech & People for Sustainable Growth Package: Early bird Xem giỏ hàng
Không thể thêm vào giỏ hàng. Mỗi giỏ hàng chỉ áp dụng cho 01 sản phẩm.
Giỏ hàng trống. Hãy thêm sản phẩm vào giỏ hàng để tiếp tục!